Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

1500m Women - Neo-Senior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LN1 CHN CHN 2.04,58 PR SB
2 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 2.05,32
3 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 2.08,12 SB
4 ZHANG Yuze 张禹泽 LN1 CHN CHN 2.08,20 SB
5 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 2.08,40
6 MA Wenjing 马文静 LN1 CHN CHN 2.08,41 PR SB
7 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 2.12,20 SB
8 WANG Yueyue 王月悦 LN3 CHN CHN 2.12,71
9 MENG Xingchen LN1 CHN CHN 2.13,25
10 WANG Wenjia 王文佳 LN1 CHN CHN 2.13,92 PR SB
11 LIU Xiaonan 刘晓楠 LN1 CHN CHN 2.14,18
12 CHANG Youdan 常又丹 LN1 CHN CHN 2.14,25 SB
13 SUN Yingyuan 孙英媛 LN1 CHN CHN 2.15,84
14 ZHAO Yining 赵一宁 LN1 CHN CHN 2.15,90
15 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LC2 CHN CHN 2.17,76
16 DING Ke 丁可 LN2 CHN CHN 2.18,16
17 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LN1 CHN CHN 2.20,10
18 ZHANG Lu (2000) 张露 LA2 CHN CHN 2.23,95

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names