Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

1000m Men - Junior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 1.13,16 SB
2 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 1.13,19 SB
3 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 1.13,95 PR SB
4 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 1.14,37(2)
5 ZHANG Ming 张明 MA1 CHN CHN 1.14,37(8) PR SB
6 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA2 CHN CHN 1.14,44 SB
7 YANG Dongsheng 杨东生 MB2 CHN CHN 1.14,98 SB
8 LIU Xu 刘旭 MB2 CHN CHN 1.15,10 PR SB
9 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 1.15,18 PR SB
10 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA2 CHN CHN 1.15,24 PR SB
11 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 1.15,50 SB
12 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 1.15,70 PR SB
13 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 1.16,17 PR SB
14 HAO Weihang 郝卫航 MA2 CHN CHN 1.16,23 SB
15 YAO Yong 姚勇 MA1 CHN CHN 1.16,37
16 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 1.16,42
17 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 1.16,56
18 GU Aofeng 谷傲峰 MA1 CHN CHN 1.16,59 PR SB
19 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 1.16,61
20 ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 1.16,63 PR SB
21 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 1.16,89 PR SB
22 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 1.17,05 SB
23 WANG Shengdong M? CHN CHN 1.17,21 PR SB
24 LIU Qianhui 刘乾晖 MA2 CHN CHN 1.17,25 SB
25 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 1.17,28 PR SB
26 TONG Jiajun 童嘉俊 MA1 CHN CHN 1.17,29 PR SB
27 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 1.17,31 PR SB
28 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.17,33 PR SB
29 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 1.17,48
30 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB2 CHN CHN 1.17,49
31 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 1.17,52 PR SB
32 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 1.17,63 PR SB
33 GAO Dongbin 高董斌 MA2 CHN CHN 1.17,75
34 WANG Yang (2001) 王杨 MA1 CHN CHN 1.17,98(0) PR SB
35 YU Duohui 于多慧 MB2 CHN CHN 1.17,98(3) SB
36 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 1.18,02 PR SB
37 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MA2 CHN CHN 1.18,05 PR SB
38 ZHANG Chunwei 张春伟 MB2 CHN CHN 1.18,06 PR SB
39 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 1.18,07 PR SB
40 LI Yuze M? CHN CHN 1.18,20
41 JIANG Yuelin 江跃林 MB1 CHN CHN 1.18,54
42 LIANG Zhihao 梁芷豪 MA1 CHN CHN 1.18,60 PR SB
43 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.18,62
44 ZHANG Tianli 张天力 MA1 CHN CHN 1.18,67
45 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 1.18,68
46 WANG Ye 王也 MA1 CHN CHN 1.18,71(8) PR SB
47 ZHANG Jiayun 张家运 MA2 CHN CHN 1.18,71(9) PR SB
48 GENG Xinyu 耿欣宇 MA1 CHN CHN 1.18,92
49 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 1.19,04 PR SB
50 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 1.19,23
51 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 1.19,34 PR SB
52 SONG Zhengnan 宋政楠 MA1 CHN CHN 1.19,43 PR SB
53 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 1.19,60 PR SB
54 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 1.19,70 PR SB
55 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 1.19,90
56 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 1.19,93
57 QI Zenglu 齐增路 MB2 CHN CHN 1.19,98
58 BAI Xubo MA1 CHN CHN 1.20,03 PR SB
59 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 1.20,10
60 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 1.20,27(4)
61 SUN Haobo M? CHN CHN 1.20,27(5)
62 WANG Xuqi 王绪琦 MB1 CHN CHN 1.20,46 PR SB
63 CHENG Xiansong M? CHN CHN 1.20,48 PR SB
64 MA Xiaojie M? CHN CHN 1.20,83 PR SB
65 ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 1.20,89
66 MI Dengqi M? CHN CHN 1.22,41 PR SB
67 MA Wenbo 马文博 MB1 CHN CHN 1.23,79
DQ YAN Haiyang 颜海洋 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names