Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

500m Men - Junior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 36,08
2 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 36,53
3 HOU Kaibo 侯凯博 MA1 CHN CHN 36,78
4 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 36,99
5 LIU Xu 刘旭 MB2 CHN CHN 37,54
6 ZHANG Ming 张明 MA1 CHN CHN 37,55 PR SB
7 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA2 CHN CHN 37,56 SB
8 HAN Xihao 韩锡昊 MA2 CHN CHN 37,65 PR SB
9 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 37,70(2) SB
10 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 37,70(4) PR SB
11 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 37,85
12 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 37,88 SB
13 GU Aofeng 谷傲峰 MA1 CHN CHN 37,94
14 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 38,03
15 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 38,05 PR SB
16 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA2 CHN CHN 38,08
17 GE Bangxi 葛帮喜 MB2 CHN CHN 38,12(5) PR SB
18 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 38,12(7) PR SB
19 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 38,13 PR SB
20 ZHANG Tianli 张天力 MA1 CHN CHN 38,14
21 LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 38,20 PR SB
22 ZHANG Chunwei 张春伟 MB2 CHN CHN 38,31 PR SB
23 HAO Weihang 郝卫航 MA2 CHN CHN 38,35 PR SB
24 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB2 CHN CHN 38,36(3)
25 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 38,36(4) PR SB
26 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 38,37 PR SB
27 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 38,41 PR SB
28 YAO Yong 姚勇 MA1 CHN CHN 38,47
29 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 38,49 PR SB
30 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 38,54
31 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 38,55 PR SB
32 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 38,63(9) SB
32 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 38,63(9) PR SB
34 ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 38,69 PR SB
35 WANG Xuqi 王绪琦 MB1 CHN CHN 38,79 PR SB
36 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 38,87
37 LIANG Zhihao 梁芷豪 MA1 CHN CHN 38,89 PR SB
38 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 38,92
39 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 38,94(0)
39 LIU Qianhui 刘乾晖 MA2 CHN CHN 38,94(0) SB
41 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 38,95 PR SB
42 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 39,03 PR SB
43 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 39,08 PR SB
44 LI Yuze M? CHN CHN 39,11
45 GAO Dongbin 高董斌 MA2 CHN CHN 39,18(1)
46 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 39,18(3) PR SB
47 QIN Chengxu 秦成旭 MB2 CHN CHN 39,20 PR SB
48 WANG Yang (2000) 王杨 MA1 CHN CHN 39,22 PR SB
49 GENG Xinyu 耿欣宇 MA1 CHN CHN 39,30 PR SB
50 WANG Shengdong M? CHN CHN 39,31(0) PR SB
51 LIU Xin (2002) 刘鑫 MB2 CHN CHN 39,31(7)
52 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 39,32
53 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 39,34 PR SB
54 LIU Xiangpeng M? CHN CHN 39,39 PR SB
55 DUAN Quanzheng 段权政 MA1 CHN CHN 39,49(5) PR SB
56 QI Zenglu 齐增路 MB2 CHN CHN 39,49(6)
57 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 39,51(3)
58 YU Duohui 于多慧 MB2 CHN CHN 39,51(8)
59 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 39,54 PR SB
60 SUN Haobo M? CHN CHN 39,58 PR SB
61 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 39,62 PR SB
62 ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 39,70
63 SONG Zhengnan 宋政楠 MA1 CHN CHN 39,78 PR SB
64 WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 39,89 PR SB
65 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 40,11
66 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 40,16
67 ZHANG Jiayun 张家运 MA2 CHN CHN 40,29 SB
68 BU Yachao 卜亚超 MB1 CHN CHN 40,44 PR SB
69 XIN Xing 辛星 MB2 CHN CHN 40,59
DQ LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names