National League Qualifying Competition

Changchun (CHN) 10 October 2018 Source: sskating.com

1500m Men 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 SHAO Shuai MN4 CHN CHN 2.00,70 PR SB
2 ZHOU Yingjie 周英杰 MN2 CHN CHN 2.01,61 PR SB
3 GUO Song 郭松 MA2 CHN CHN 2.01,95 PR SB
4 LI Kongchao MB1 CHN CHN 2.02,86 PR SB
5 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MA2 CHN CHN 2.02,91 PR SB
6 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 2.02,98 SB
7 ZHANG Tianyi M? CHN CHN 2.02,99 PR SB
8 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 2.03,21
9 WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 2.05,47 PR SB
10 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 2.05,82 PR SB
11 TAN Sheng 谭昇 MA1 CHN CHN 2.05,86 PR SB
12 LEI Mingyuan M? CHN CHN 2.06,93 PR SB
13 WANG Shuai (2001) 王帅 MA1 CHN CHN 2.07,05 PR SB
14 CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 2.07,40 PR SB
15 HAN Feng M? CHN CHN 2.07,66 PR SB
16 QI Huiyu 齐慧雨 MC2 CHN CHN 2.07,79 PR SB
17 WANG Jinxu M? CHN CHN 2.08,48 PR SB
18 JIANG Jiayi M? CHN CHN 2.08,59 PR SB
19 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 2.08,62 SB
20 XU Xiaoding 徐小丁 MB2 CHN CHN 2.08,68 PR SB
21 ZHANG Zuo M? CHN CHN 2.08,75 PR SB
22 PU Zhengxi 朴政熹 MB2 CHN CHN 2.09,25 PR SB
23 ZHAO Chenglong 赵成龙 M? CHN CHN 2.09,49 PR SB
24 YAN An 闫安 MB1 CHN CHN 2.10,19 PR SB
25 WU Jiameng M? CHN CHN 2.10,24 PR SB
26 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 2.10,75 SB
27 DU Zhengri 杜正日 M? CHN CHN 2.11,24 PR SB
28 YANG Dingmin M? CHN CHN 2.11,72 PR SB
29 ZHANG Zhiyao MC2 CHN CHN 2.11,84 PR SB
30 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 2.12,24 PR SB
31 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 2.12,52 PR SB
32 CAI Yunchao 蔡运超 MB1 CHN CHN 2.12,75 PR SB
33 YANG Zhenjiang 杨镇江 M35 CHN CHN 2.12,90 SB
34 WANG Yixin M? CHN CHN 2.13,71 PR SB
35 YANG Aolin M? CHN CHN 2.14,08 PR SB
36 GAO Yifan (2) M? CHN CHN 2.15,98 PR SB
37 YIN Zimiao 尹子淼 MB1 CHN CHN 2.17,69 SB
38 SUN Mingtao 孙明韬 M? CHN CHN 2.18,46 PR SB
39 HAN Yuxiang M? CHN CHN 2.18,65 PR SB
40 YIN Zixin 尹子鑫 MB1 CHN CHN 2.23,54 SB
DQ YAN Haiyang 颜海洋 M? CHN CHN DQ
DQ AN Kai M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names