National League Qualifying Competition

Changchun (CHN) 10 October 2018 Source: sskating.com

3000m Ladies 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Meina 杨美娜 L? CHN CHN 4.38,71
2 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 4.39,58 PR SB
3 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 4.40,82
4 JIN Xiuzhen 金秀真 L? CHN CHN 4.40,93
5 LI Shuo L? CHN CHN 4.41,30 PR SB
6 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 4.41,43 SB
7 GONG Li L? CHN CHN 4.45,31 PR SB
8 FANG Huiyan L? CHN CHN 4.46,00
9 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 4.46,22
10 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 4.59,50 PR SB
11 CUI Qiaoyu L? CHN CHN 5.01,19 PR SB
12 ZHANG Ye 张也 LB1 CHN CHN 5.02,54 PR SB
13 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 5.04,75 PR SB
14 GUAN Shiqi 关诗琦 LB1 CHN CHN 5.06,62 PR SB
15 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 5.10,84 PR SB
16 WANG Han (2000) 王韩 LA1 CHN CHN 5.11,35 PR SB
17 LI Xin (3) 李欣 L? CHN CHN 5.17,29 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names