China Cup Final

Urumqi (CHN)23 - 25 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

5000m Men 24 March 2018

Rank Name Country Time
1 TUERSONGHAN Dasituer 吐尔松汗达斯吐尔 MN4 CHN CHN 6.34,23
2 KAHANBAI Alemasi 卡汉拜阿勒玛斯 MN1 CHN CHN 6.37,96
3 BAOERJIANG Rehati 包 尔江热哈提 MSA CHN CHN 6.39,49 PR SB
4 SHEN Hanyang 沈晗扬 MA2 CHN CHN 6.39,98
5 WU Yu 吴宇 MN1 CHN CHN 6.41,11
6 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.43,48 SB
7 ZHOU Bin 周斌 MN2 CHN CHN 6.44,08
8 CUI Zhibo 崔智博 MA2 CHN CHN 6.45,12 SB
9 XU Yanzhe 徐延哲 MN1 CHN CHN 6.46,51 PR SB
10 LIU Yiming 刘一鸣 MN4 CHN CHN 6.46,53
11 GAO Pengfei 高鹏飞 MN4 CHN CHN 6.52,55 SB
12 REN Jiahui 任佳辉 MA2 CHN CHN 6.53,96 SB
13 GUAN Jiaxin 管嘉馨 M? CHN CHN 6.55,56 PR SB
14 YERKEN Teenbuli 叶尔肯特 恩 布力 M? CHN CHN 6.56,06 PR SB
15 HAN Xihao 韩锡昊 MA1 CHN CHN 6.57,22 PR SB
16 XIAKAINI Aerchenghazi 夏开尼阿尔成哈孜 MN3 CHN CHN 7.01,29
17 LI Qiaozhi 李乔治 MA2 CHN CHN 7.02,70 SB
18 CHEN Chuang 陈闯 MB2 CHN CHN 7.03,91 PR SB
19 LU Zhenquan 路振权 MA1 CHN CHN 7.06,05
20 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA1 CHN CHN 7.12,93
21 YANG Dongsheng 杨东生 MB1 CHN CHN 7.15,74
22 FENG Haiping 冯海平 MN2 CHN CHN 7.16,75

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names