China Cup Final

Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

5000m Men 24 March 2018

Rank Name Country Time
1 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN4 CHN CHN 6.34,23
2 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN1 CHN CHN 6.37,96
3 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.39,49 PR SB
4 SHEN Hanyang 沈晗扬 MA2 CHN CHN 6.39,98
5 WU Yu 吴宇 MN1 CHN CHN 6.41,11
6 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.43,48 SB
7 ZHOU Bin 周斌 MN2 CHN CHN 6.44,08
8 CUI Zhibo 崔智博 MA2 CHN CHN 6.45,12 SB
9 XU Yanzhe 徐延哲 MN1 CHN CHN 6.46,51 PR SB
10 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN4 CHN CHN 6.46,53
11 GAO Pengfei 高鹏飞 MN4 CHN CHN 6.52,55 SB
12 REN Jiahui 任佳辉 MA2 CHN CHN 6.53,96 SB
13 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MA2 CHN CHN 6.55,56 PR SB
14 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB1 CHN CHN 6.56,06 PR SB
15 HAN Xihao 韩锡昊 MA1 CHN CHN 6.57,22 PR SB
16 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN3 CHN CHN 7.01,29
17 LI Qiaozhi 李乔治 MA2 CHN CHN 7.02,70 SB
18 CHEN Chuang 陈闯 MB2 CHN CHN 7.03,91 PR SB
19 LU Zhenquan 路振权 MA1 CHN CHN 7.06,05
20 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA1 CHN CHN 7.12,93
21 YANG Dongsheng 杨东生 MB1 CHN CHN 7.15,74
22 FENG Haiping 冯海平 MN2 CHN CHN 7.16,75

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names