China Cup Final

Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

500m (2) Men 24 March 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MN1 CHN CHN 34,94
2 LIU An (1996) 刘安 MN2 CHN CHN 35,02
3 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 35,10 PR SB
4 WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN 35,25 PR SB
5 XU Yutong 徐钰童 MN4 CHN CHN 35,43 PR SB
6 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 35,55
7 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 35,63 PR SB
8 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 35,77 PR SB
9 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 35,81(3) PR SB
10 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 35,81(8)
11 LI Xuefeng 李雪峰 MN4 CHN CHN 35,85
12 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 35,92 PR SB
13 NING Zhongyan 宁忠岩 MA1 CHN CHN 35,94 PR SB
14 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 35,97(3)
15 HUANG Yongtao 黄永涛 MN3 CHN CHN 35,97(7) SB
16 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN1 CHN CHN 36,05
17 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 36,21 PR SB
18 XU Chenglong 徐承龙 MN3 CHN CHN 36,24 SB
19 LI Haolun 李昊伦 MA2 CHN CHN 36,31
20 SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 36,32 PR SB
21 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 36,61 PR SB
22 CHEN Enxue 陈恩学 MN2 CHN CHN 36,85
23 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 37,02
24 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 38,62

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names