China Cup Final

Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

1500m Men 23 March 2018

Rank Name Country Time
1 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN1 CHN CHN 1.45,77 TR PR SB
2 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN1 CHN CHN 1.46,68 PR SB
3 NING Zhongyan 宁忠岩 MA1 CHN CHN 1.46,94 PR SB
4 WU Yu 吴宇 MN1 CHN CHN 1.46,95 PR SB
5 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN4 CHN CHN 1.47,94
6 WANG Shiwei 王世伟 MN2 CHN CHN 1.48,00 PR SB
7 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN4 CHN CHN 1.48,18
8 XU Chenglong 徐承龙 MN3 CHN CHN 1.48,71
9 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN3 CHN CHN 1.49,02
10 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.49,83 PR SB
11 CHEN Enxue 陈恩学 MN2 CHN CHN 1.49,95
12 SUN Xin 孙鑫 MN1 CHN CHN 1.49,99
13 CUI Zhibo 崔智博 MA2 CHN CHN 1.50,33 PR SB
14 YANG Fan (1996) 杨帆 MN2 CHN CHN 1.50,55 SB
15 LI Bailin 李佰林 MSA CHN CHN 1.50,80
16 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN2 CHN CHN 1.50,90 PR SB
17 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN2 CHN CHN 1.51,00 SB
18 ZHOU Bin 周斌 MN2 CHN CHN 1.51,13
19 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 1.51,19 PR SB
20 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 1.51,68 PR SB
21 DU Chenxu 杜晨旭 MA1 CHN CHN 1.52,46 PR SB
22 YANG Mengran 杨梦然 MN1 CHN CHN 1.52,48 SB
23 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 1.52,79 PR SB
24 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.53,35
25 ZHANG Ming 张明 MB2 CHN CHN 1.53,77 PR SB
26 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 1.54,74 SB
27 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA1 CHN CHN 1.55,50
28 YANG Dongsheng 杨东生 MB1 CHN CHN 1.56,11
29 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 1.56,49 SB
30 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 1.57,57 SB
31 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 1.57,76

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names