China Cup Final

Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

1500m Women 24 March 2018

Rank Name Country Time
1 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 1.57,65 PR SB
2 HAN Mei 韩梅 LN1 CHN CHN 1.58,08 SB
3 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 2.00,50
4 XI Dongxue 奚冬雪 LA2 CHN CHN 2.00,69
5 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 2.01,52 PR SB
6 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LA1 CHN CHN 2.03,41 PR SB
7 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 2.03,85 PR SB
8 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 2.04,43 PR SB
9 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA2 CHN CHN 2.04,92
10 PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 2.05,41
11 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 2.05,86 PR SB
12 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 2.06,68 PR SB
13 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 2.07,06
14 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 2.08,31 PR SB
15 JIN Lilan 金丽兰 LN1 CHN CHN 2.08,50 SB
16 MA Wenjing 马文静 LA2 CHN CHN 2.08,60 PR SB
17 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 2.08,89
18 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 2.09,75 PR SB
19 REN Jia 任佳 LN1 CHN CHN 2.11,29
20 LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 2.12,37
DQ WU Shuangshuang 吴双双 LN3 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names