China - Sprint Championships 2018

Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 17 March 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MN1 CHN CHN 1.09,98
2 LI Xuefeng 李雪峰 MN4 CHN CHN 1.10,44 PR SB
3 LIU An (1996) 刘安 MN2 CHN CHN 1.10,54
4 WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN 1.10,57 PR SB
5 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 1.10,92 SB
6 SUN Xin 孙鑫 MN1 CHN CHN 1.11,06
7 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.11,25 PR SB
8 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 1.11,42 SB
9 LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 1.11,89 PR SB
10 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 1.12,05 SB
11 CHEN Enxue 陈恩学 MN2 CHN CHN 1.12,21
12 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 1.12,32 PR SB
13 HUANG Yongtao 黄永涛 MN3 CHN CHN 1.12,73 SB
14 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 1.12,92 PR SB
15 ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 1.13,04 PR SB
16 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 1.13,19 SB
17 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 1.13,26 SB
18 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.13,66 SB
19 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 1.13,70 SB
20 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 1.13,81 PR SB
21 SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 1.14,51 PR SB
22 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 1.14,55
23 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 1.15,47
24 LI Haolun 李昊伦 MA2 CHN CHN 1.17,33 SB
25 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 1.17,41
26 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 1.17,58 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names