China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

1000m Women - Group B 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 1.23,64
2 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 1.24,54
3 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 1.24,77
4 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 1.25,10
5 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 1.26,52 PR SB
6 MA Yan (2001) 马艳 LB1 CHN CHN 1.26,97 PR SB
7 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 1.27,10
8 JIN Wenjing 金文靓 LC2 CHN CHN 1.27,29 PR SB
9 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 1.27,79 PR SB
10 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 1.27,94
11 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.28,58
12 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 1.28,92
13 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 1.29,68
14 WANG Xue 王雪 LB1 CHN CHN 1.30,38 PR SB
15 LIU Jusi 刘菊司 LC2 CHN CHN 1.30,82 PR SB
16 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 1.31,00
17 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 1.31,71
18 HUANG Yulin 黄余琳 LC2 CHN CHN 1.31,91
19 WANG Xinyu 王鑫宇 LC2 CHN CHN 1.31,95 PR SB
20 XIAO Qianwen 肖茜文 LB1 CHN CHN 1.31,99 PR SB
21 LI Haonan 李浩男 LB1 CHN CHN 1.32,03 PR SB
22 XIA Zihan 夏子涵 LC2 CHN CHN 1.32,16
23 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 1.32,27 PR SB
24 LIU Qi (2001) 刘琦 LB1 CHN CHN 1.32,91 PR SB
25 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 1.33,28 PR SB
26 GU Wu 谷午 LC2 CHN CHN 1.33,32 SB
27 LI Jia 李佳 LC2 CHN CHN 1.33,45 PR SB
28 WANG Linlin 王琳琳 LC2 CHN CHN 1.33,81 PR SB
29 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB1 CHN CHN 1.33,86 PR SB
30 ZHANG Ye (2003) 张也 LC2 CHN CHN 1.34,23 PR SB
31 LI Donghang 李东航 LC2 CHN CHN 1.34,88
32 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 1.35,97 PR SB
33 Nadire MUHETAER 娜迪热 穆合塔尔 L? CHN CHN 1.36,20 PR SB
34 CUI Xiuxian 崔秀显 LC2 CHN CHN 1.37,15 SB
35 GUAN Yuxuan 关煜暄 LC2 CHN CHN 1.37,80 PR SB
36 LIU Kexin (2001) 刘可心 LB1 CHN CHN 1.39,39
DQ PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names