China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

500m Women - Group B 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 40,55
2 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 41,59 PR SB
3 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 42,07
4 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 42,12
5 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 42,27
6 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 42,48
7 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 42,69
8 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 43,18 SB
9 JIN Wenjing 金文靓 LC2 CHN CHN 43,43 PR SB
10 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 43,57 PR SB
11 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 43,65
12 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 43,82
13 MA Yan (2001) 马艳 LB1 CHN CHN 43,89 SB
14 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 44,31 PR SB
15 WANG Xue 王雪 LB1 CHN CHN 44,39
16 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 44,45
17 LI Haonan 李浩男 LB1 CHN CHN 44,52 PR SB
18 XIA Zihan 夏子涵 LC2 CHN CHN 44,59 PR SB
19 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 44,69
20 LIU Jusi 刘菊司 LC2 CHN CHN 44,87 SB
21 LI Jia 李佳 LC2 CHN CHN 44,99 PR SB
22 GU Wu 谷午 LC2 CHN CHN 45,01 PR SB
23 XIAO Qianwen 肖茜文 LB1 CHN CHN 45,27 PR SB
24 LI Donghang 李东航 LC2 CHN CHN 45,30
25 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 45,32 PR SB
26 HUANG Yulin 黄余琳 LC2 CHN CHN 45,53
27 WANG Xinyu 王鑫宇 LC2 CHN CHN 45,58 PR SB
28 LIU Qi (2001) 刘琦 LB1 CHN CHN 46,53 PR SB
29 WANG Linlin 王琳琳 LC2 CHN CHN 46,70 PR SB
30 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 46,73 PR SB
31 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB1 CHN CHN 46,85 PR SB
32 ZHANG Ye (2003) 张也 LC2 CHN CHN 46,86 PR SB
33 CUI Xiuxian 崔秀显 LC2 CHN CHN 46,87 PR SB
34 LIU Kexin (2001) 刘可心 LB1 CHN CHN 46,99 PR SB
35 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 47,07 PR SB
36 GUAN Yuxuan 关煜暄 LC2 CHN CHN 47,15 PR SB
37 Nadire MUHETAER 娜迪热 穆合塔尔 L? CHN CHN 47,72 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names