China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

500m Men - Group B 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 LIU Xifeng 刘锡峰 MC2 CHN CHN 37,86
2 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 37,87
3 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 37,90
4 LIU Xu 刘旭 MB1 CHN CHN 38,11
5 LI Tianlong 李添龙 MB1 CHN CHN 38,12
6 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 38,17
7 QUAN Xianghe 权相赫 MB1 CHN CHN 38,35 PR SB
8 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 38,55
9 XU Chunlei 徐春雷 MB1 CHN CHN 39,22 PR SB
10 LIU Chunsheng 刘春升 MB1 CHN CHN 39,25
11 XIAO Jinbao 肖金宝 MC2 CHN CHN 39,29 PR SB
12 XIN Xing 辛星 MB1 CHN CHN 39,38
13 WANG Xuqi 王绪琦 MC2 CHN CHN 39,41 PR SB
14 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 39,43
15 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB1 CHN CHN 39,51(4)
16 DAI Xin 代鑫 MB1 CHN CHN 39,51(5) PR SB
17 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MB1 CHN CHN 39,53 PR SB
18 LIU Zehao 刘泽昊 MB1 CHN CHN 39,70 PR SB
19 MA Bin (2002) 马彬 MC2 CHN CHN 39,75
20 WANG Meng 王猛 MB1 CHN CHN 39,81
21 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB1 CHN CHN 39,92 PR SB
22 ZHAO Mingyue 赵明月 MC2 CHN CHN 39,95
23 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 40,10 PR SB
24 CHENG Haoyuan 程浩原 M? CHN CHN 40,60
25 BU Yachao 卜亚超 MC2 CHN CHN 40,64 PR SB
26 XING Bo 邢博 MB1 CHN CHN 40,72
27 SONG Yuze 宋雨泽 MC2 CHN CHN 40,76 PR SB
28 YIN Huange 殷焕阁 MC2 CHN CHN 40,92 PR SB
29 WANG Jiankai 汪建铠 MC2 CHN CHN 40,97 PR SB
30 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 41,05 PR SB
31 ZHANG Chao 张超 MB1 CHN CHN 41,11
32 PEI Guodong 裴国栋 MB1 CHN CHN 41,38 PR SB
33 QIN Chengxu 秦成旭 MB1 CHN CHN 41,57 PR SB
34 FAN Luping 范路平 M? CHN CHN 41,59 PR SB
35 LAN Tianhong 兰天宏 MC2 CHN CHN 41,79 PR SB
36 YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 41,88 PR SB
37 MA Wenbo 马文博 MC2 CHN CHN 41,91 PR SB
38 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 42,06(4) PR SB
39 ZHANG Xingjia 张兴家 MC2 CHN CHN 42,06(8) PR SB
40 SUN Chuanyi 孙传懿 MC2 CHN CHN 42,25
41 PU Zhengxi 朴政熹 MB1 CHN CHN 42,33 PR SB
42 MENG Fanxin 孟凡昕 M? CHN CHN 42,38 PR SB
43 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 42,41(3) PR SB
44 HUANG Wentao 黄文韬 MC2 CHN CHN 42,41(9) PR SB
45 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 42,49 PR SB
46 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 42,66 PR SB
47 MA Baoxi 马宝玺 MB1 CHN CHN 42,73
48 QUAN Shiyuan 权世元 MB1 CHN CHN 42,82 PR SB
49 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 42,88 PR SB
50 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 42,93 PR SB
51 LIU Jinshuo 刘金硕 MC2 CHN CHN 43,15
52 ZHAO Zhifeng 赵治沣 M? CHN CHN 43,40 PR SB
53 YAN An 闫安 MC2 CHN CHN 43,64 PR SB
54 CAI Yunchao 蔡运超 MC2 CHN CHN 43,94 PR SB
55 DING Yi 丁一 MB1 CHN CHN 44,28 PR SB
56 WANG Wei (2002) 王威 MC2 CHN CHN 44,33 PR SB
57 YANG Zhao 杨钊 M? CHN CHN 45,01 PR SB
58 YIN Zimiao 尹子淼 MC2 CHN CHN 45,09 PR SB
59 YIN Zixin 尹子鑫 MC2 CHN CHN 45,75 PR SB
60 CHEN Jiawen 陈佳文 MB1 CHN CHN 1.00,82 PR SB
DQ LIU Xin (2002) 刘鑫 MB1 CHN CHN DQ
WDR ZHANG Chunwei 张春伟 MB1 CHN CHN WDR
WDR ZHAO Sixiang 赵思翔 MB1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names