China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

5000m Men - Group A 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Song 王淞 MB2 CHN CHN 7.02,13 PR SB
2 GAO Yuan 高源 MA1 CHN CHN 7.11,86 PR SB
3 CHEN Chuang 陈闯 MB2 CHN CHN 7.15,67
4 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 7.18,30 PR SB
5 WANG Yang (2000) 王杨 MB2 CHN CHN 7.20,02 PR SB
6 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB2 CHN CHN 7.20,88
7 HAO Weihang 郝卫航 MA1 CHN CHN 7.21,66 PR SB
8 ZHANG Jiayun 张家运 MA1 CHN CHN 7.23,11 PR SB
9 GAO Dongbin 高董斌 MA1 CHN CHN 7.24,02
10 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 7.24,05 PR SB
11 LU Zhenquan 路振权 MA1 CHN CHN 7.24,63
12 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB2 CHN CHN 7.25,15
13 WANG Ye 王也 MB2 CHN CHN 7.28,20 PR SB
14 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB2 CHN CHN 7.30,59
15 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 7.31,87
16 LI Xiangjun 李祥俊 MB2 CHN CHN 7.32,40
17 YANG Tianyi 杨添翼 MB2 CHN CHN 7.33,34 PR SB
18 HOU Zhifeng 侯智丰 MB2 CHN CHN 7.33,36 PR SB
19 QIU Feng 邱峰 MB2 CHN CHN 7.37,38 SB
20 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 7.37,49
21 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 7.38,30 SB
22 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 7.39,38
23 ZHAO Hongnan 赵宏南 MA1 CHN CHN 7.44,09 PR SB
24 ZHANG Ming 张明 MB2 CHN CHN 7.44,96 SB
25 FU Wenhao 付文昊 MB2 CHN CHN 7.45,03 SB
26 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 7.46,13(2) PR SB
27 DUAN Quanzheng 段权政 MB2 CHN CHN 7.46,13(6) PR SB
28 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB2 CHN CHN 7.47,41
29 WANG Xiangan 王祥安 MB2 CHN CHN 7.47,59
30 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 7.53,18
31 WANG Bo (2001) 王博 MB2 CHN CHN 7.54,05 PR SB
32 ZHANG Tianli 张天力 MB2 CHN CHN 7.54,79 SB
33 JIN Kaizhi 靳凯智 MB2 CHN CHN 7.55,10
34 WANG Yizhou 王一州 MA1 CHN CHN 7.56,45
35 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 8.11,49 SB
36 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 8.12,95 SB
37 GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN 8.15,19 PR SB
38 SUN Haoyang 孙浩杨 MB2 CHN CHN 8.58,19 PR SB
DQ XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names