China - Single Distances Championships 2018

Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017 Source: skating.sport.org.cn

1500m Women 30 December 2017

Rank Name Country Time
1 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 2.01,62
2 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 2.01,84
3 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 2.02,00
4 HAN Mei 韩梅 LN1 CHN CHN 2.02,13
5 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 2.02,50
6 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 2.04,42
7 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 2.04,84 PR SB
8 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LA1 CHN CHN 2.06,62
9 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 2.07,35
10 YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 2.08,16
11 WU Shuangshuang 吴双双 LN3 CHN CHN 2.08,28 SB
12 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 2.08,32 PR SB
13 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA2 CHN CHN 2.08,43
14 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 2.09,29
15 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 2.09,94
16 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 2.10,45
17 REN Jia 任佳 LN1 CHN CHN 2.10,51
18 MA Wenjing 马文静 LA2 CHN CHN 2.11,08 SB
19 CHENG Li 成丽 LB2 CHN CHN 2.11,21
20 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 2.11,78
21 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 2.12,42
22 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 2.12,50
23 LIU Jingwen 刘静文 LN1 CHN CHN 2.13,78
24 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 2.14,41
25 JIN Lilan 金丽兰 LN1 CHN CHN 2.14,65
26 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 2.16,44
27 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 2.18,88

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names