China - Single Distances Championships 2018

Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017 Source: skating.sport.org.cn

1500m Men 30 December 2017

Rank Name Country Time
1 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MN1 CHN CHN 1.50,70
2 LI Bailin 李佰林 MSA CHN CHN 1.50,98
3 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN1 CHN CHN 1.51,15(0)
4 WANG Shiwei 王世伟 MN2 CHN CHN 1.51,15(7) SB
5 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN3 CHN CHN 1.51,54
6 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN4 CHN CHN 1.51,83(2)
7 SUN Longjiang 孙龙将 MSA CHN CHN 1.51,83(3)
8 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.52,05 SB
9 WU Yu 吴宇 MN1 CHN CHN 1.52,32
10 CUI Zhibo 崔智博 MA2 CHN CHN 1.53,78
11 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN4 CHN CHN 1.53,79
12 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.54,35
13 XU Chenglong 徐承龙 MN3 CHN CHN 1.55,20
14 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 1.55,31
15 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 1.56,37
16 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN2 CHN CHN 1.56,65
17 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 1.57,26
18 YANG Mengran 杨梦然 MN1 CHN CHN 1.57,42
19 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN2 CHN CHN 1.57,52
20 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 1.57,82
21 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN2 CHN CHN 1.57,85(2)
22 DU Chenxu 杜晨旭 MA1 CHN CHN 1.57,85(4)
23 YANG Dongsheng 杨东生 MB1 CHN CHN 1.58,32
24 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 1.58,36
25 ZHOU Bin 周斌 MN2 CHN CHN 1.58,91
26 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA1 CHN CHN 1.59,63
27 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 2.01,46
28 ZHANG Chi 张弛 MN1 CHN CHN 2.02,31
DQ CHEN Enxue 陈恩学 MN2 CHN CHN DQ

SB - Season Best

Native Language Names