China - Single Distances Championships 2018

Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 29 December 2017

Rank Name Country Time
1 LI Bailin 李佰林 MSA CHN CHN 1.11,54
2 YANG Fan (1996) 杨帆 MN2 CHN CHN 1.11,64 SB
3 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN1 CHN CHN 1.12,18
4 SUN Longjiang 孙龙将 MSA CHN CHN 1.12,51
5 YANG Tao 杨涛 MN1 CHN CHN 1.12,76
6 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.12,85 SB
7 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN4 CHN CHN 1.12,97
8 WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN 1.13,22
9 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 1.13,29
10 CHEN Enxue 陈恩学 MN2 CHN CHN 1.13,56
11 SUN Xin 孙鑫 MN1 CHN CHN 1.13,83
12 SUN Xuefeng 孙雪峰 MN1 CHN CHN 1.13,96
13 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 1.14,01
14 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 1.14,08
15 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 1.14,17
16 XU Chenglong 徐承龙 MN3 CHN CHN 1.14,23 SB
17 LI Xuefeng 李雪峰 MN4 CHN CHN 1.14,24
18 ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 1.14,26
19 WU Yu 吴宇 MN1 CHN CHN 1.14,35
20 XU Yutong 徐钰童 MN4 CHN CHN 1.14,40
21 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN2 CHN CHN 1.14,70
22 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN2 CHN CHN 1.15,04
23 HUANG Yongtao 黄永涛 MN3 CHN CHN 1.15,12
24 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 1.15,14
25 LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 1.15,20
26 GAO Hongliang 高洪亮 MA2 CHN CHN 1.15,33
27 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 1.15,58
28 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA1 CHN CHN 1.16,08
29 YANG Dongsheng 杨东生 MB1 CHN CHN 1.16,23
30 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 1.16,68
WDR NING Zhongyan 宁忠岩 MA1 CHN CHN WDR

SB - Season Best

Native Language Names