China - Single Distances Championships 2018

Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017 Source: skating.sport.org.cn

3000m Ladies 27 December 2017

Rank Name Country Time
1 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 4.17,01
2 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 4.17,66
3 HAN Mei 韩梅 LN1 CHN CHN 4.20,63
4 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA1 CHN CHN 4.25,83 SB
5 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA2 CHN CHN 4.31,80
6 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 4.34,99
7 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LA1 CHN CHN 4.35,29
8 SUN Yingyuan 孙英媛 LA2 CHN CHN 4.36,62
9 LI Dongyue 李东玥 LA1 CHN CHN 4.37,23
10 LIU Jingwen 刘静文 LN1 CHN CHN 4.38,64
11 CHENG Li 成丽 LB2 CHN CHN 4.39,26
12 LI Leming 李乐铭 LB2 CHN CHN 4.39,96
13 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 4.41,63
14 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 4.42,58
15 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 4.43,14
16 MA Wenjing 马文静 LA2 CHN CHN 4.43,37
17 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 4.44,44
18 WANG Lulin 王璐琳 LA1 CHN CHN 4.44,65
19 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 4.44,94
20 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 4.47,15
21 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 4.47,61
22 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 4.47,82
23 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 4.47,89
24 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 4.48,65
25 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 4.53,10
26 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 4.53,11
27 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 4.54,82
28 LI Sishan 李思杉 LN2 CHN CHN 4.58,72
29 CHEN Chen 陈辰 LB2 CHN CHN 5.02,34

SB - Season Best

Native Language Names