China Cup 4

Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017 Source: skating.sport.org.cn

5000m Men 17 November 2017

Rank Name Country Time
1 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.52,05
2 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN4 CHN CHN 7.02,50
3 GAO Pengfei 高鹏飞 MN4 CHN CHN 7.02,67
4 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN2 CHN CHN 7.05,42
5 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MA2 CHN CHN 7.07,36
6 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB1 CHN CHN 7.07,61
7 CHEN Chuang 陈闯 MB2 CHN CHN 7.10,37
8 LI Qiaozhi 李乔治 MA2 CHN CHN 7.14,08 SB
9 XU Yanzhe 徐延哲 MN1 CHN CHN 7.14,48
10 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 7.15,79 SB
11 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA1 CHN CHN 7.17,67
12 WANG Song 王淞 MB2 CHN CHN 7.17,68
13 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 7.18,13 SB
14 WANG Zhentian 王震天 MN2 CHN CHN 7.18,99
15 LI Jin 李津 MA2 CHN CHN 7.19,12
16 CHEN Jiawen 陈佳文 MB1 CHN CHN 7.19,15
17 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB2 CHN CHN 7.20,32
18 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB2 CHN CHN 7.21,53
19 WANG Fanzhi 王凡志 MA2 CHN CHN 7.21,54 SB
20 HAN Xihao 韩锡昊 MA1 CHN CHN 7.22,23
21 ZHANG Chi 张弛 MN1 CHN CHN 7.23,25
22 DU Chenxu 杜晨旭 MA1 CHN CHN 7.23,39 SB
23 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 7.23,42 PR SB
24 FENG Haiping 冯海平 MN2 CHN CHN 7.25,40
25 GAO Yuan 高源 MA1 CHN CHN 7.25,57
26 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB2 CHN CHN 7.27,33
27 LENG Jiaming 冷佳洺 MA2 CHN CHN 7.28,04 PR SB
28 DAI Xin 代鑫 MB1 CHN CHN 7.28,47 PR SB
29 WANG Ye 王也 MB2 CHN CHN 7.28,55 PR SB
30 LU Zhenquan 路振权 MA1 CHN CHN 7.28,88
31 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 7.28,96
32 LIU Zehao 刘泽昊 MB1 CHN CHN 7.29,39
33 SUI Tianyi 隋天衣 MA2 CHN CHN 7.29,49
34 WANG Xiangan 王祥安 MB2 CHN CHN 7.30,14
35 GONG Tianhong 宫天鸿 MA2 CHN CHN 7.30,87
36 QIN Chengxu 秦成旭 MB1 CHN CHN 7.31,01 PR SB
37 ZHANG Jiayun 张家运 MA1 CHN CHN 7.31,16 PR SB
38 LIU Shaoying 刘少英 MN1 CHN CHN 7.33,78 PR SB
39 XING Bo 邢博 MB1 CHN CHN 7.33,99
40 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 7.34,45 SB
41 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MN1 CHN CHN 7.36,01 PR SB
42 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 7.36,19
43 LIU Yuchi 刘禹池 MA1 CHN CHN 7.39,71
44 JIN Kaizhi 靳凯智 MB2 CHN CHN 7.40,35 SB
45 LI Xiangjun 李祥俊 MB2 CHN CHN 7.40,57
46 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 7.43,09
47 DONG Hao (1996) 董浩 MN2 CHN CHN 7.43,70
DQ ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names