China Cup 4

Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 17 November 2017

Rank Name Country Time
1 SUN Xuefeng 孙雪峰 MN1 CHN CHN 1.12,75 SB
2 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 1.13,34 SB
3 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 1.13,40
4 XU Yutong 徐钰童 MN4 CHN CHN 1.13,97
5 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN2 CHN CHN 1.14,28(8)
6 WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN 1.14,28(9)
7 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 1.14,43
8 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 1.14,51
9 GAO Hongliang 高洪亮 MA2 CHN CHN 1.14,74
10 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 1.14,93
11 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 1.15,03 PR SB
12 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 1.15,04
13 ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 1.15,20
14 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 1.15,28
15 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 1.15,34
16 LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 1.15,40
17 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 1.15,53
18 YANG Mengran 杨梦然 MN1 CHN CHN 1.15,68
19 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.15,69
20 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN1 CHN CHN 1.15,75
21 ZHENG Tianlong 郑添隆 MN2 CHN CHN 1.15,92
22 SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 1.16,00
23 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN2 CHN CHN 1.16,03
24 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 1.16,19
25 PAN Hongshui 潘洪水 MA2 CHN CHN 1.16,21
26 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 1.16,32
27 DU Chenxu 杜晨旭 MA1 CHN CHN 1.16,35 SB
28 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 1.16,37
29 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.16,39
30 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB2 CHN CHN 1.16,40
31 JIN Shunri 金顺日 MA2 CHN CHN 1.16,44
32 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 1.16,46
33 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 1.16,53
34 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.16,57
35 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 1.16,58
36 ZHANG Ming 张明 MB2 CHN CHN 1.16,65
37 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA1 CHN CHN 1.16,75
38 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.16,78
39 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.16,80
40 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.16,84 SB
41 QI Baipeng 齐柏彭 MA2 CHN CHN 1.16,86(3)
42 CHEN Chuang 陈闯 MB2 CHN CHN 1.16,86(5)
43 LIU Xifeng 刘锡峰 MC2 CHN CHN 1.16,89
44 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 1.16,92
45 FU Wenhao 付文昊 MB2 CHN CHN 1.16,99
46 WANG Xiang 王项 MN1 CHN CHN 1.17,03
47 LI Boxi 李博熙 MA2 CHN CHN 1.17,26
48 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 1.17,52
49 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN3 CHN CHN 1.17,65
50 GUAN Bohan 关博瀚 MB1 CHN CHN 1.17,73
51 HOU Zhifeng 侯智丰 MB2 CHN CHN 1.17,77
52 WANG Zhentian 王震天 MN2 CHN CHN 1.17,86
53 QUAN Xianghe 权相赫 MB1 CHN CHN 1.17,95
54 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 1.18,01
55 BAI Tiandi 白天迪 MA2 CHN CHN 1.18,06
56 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 1.18,11(1)
57 WANG Zhaoxun 王兆勋 MA1 CHN CHN 1.18,11(2)
58 ZHANG Jianmin 张建民 MN1 CHN CHN 1.18,19
59 DONG Hao (1996) 董浩 MN2 CHN CHN 1.18,41
60 XIN Xing 辛星 MB1 CHN CHN 1.18,44
61 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 1.18,48
62 ZHANG Tianli 张天力 MB2 CHN CHN 1.18,57
63 HAO Weihang 郝卫航 MA1 CHN CHN 1.18,58
64 WANG Long 王龙 M? CHN CHN 1.18,63
65 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 1.18,67 PR SB
66 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB1 CHN CHN 1.18,88
67 WANG Fanzhi 王凡志 MA2 CHN CHN 1.18,95
68 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 1.18,97
69 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 1.19,03
70 LIU Jianan 刘嘉男 MN3 CHN CHN 1.19,13
71 HUANG Yuchun 黄玉春 MB2 CHN CHN 1.19,17
72 YANG Tianyi 杨添翼 MB2 CHN CHN 1.19,28 PR SB
73 LIU Chunsheng 刘春升 MB1 CHN CHN 1.19,36
74 ZHU Chenxi 朱晨曦 M? CHN CHN 1.19,43
75 LIU Xu 刘旭 MB1 CHN CHN 1.19,44
76 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.19,53
77 LENG Jiaming 冷佳洺 MA2 CHN CHN 1.19,57
78 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.19,69
79 LI Haolun 李昊伦 MA2 CHN CHN 1.19,71
80 ZHANG Chunwei 张春伟 MB1 CHN CHN 1.19,74
81 YU Shuo (1998) 于朔 MN1 CHN CHN 1.19,75
82 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 1.19,77 PR SB
83 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MA1 CHN CHN 1.19,95
84 XU Chunlei 徐春雷 MB1 CHN CHN 1.20,00 PR SB
85 DAI Xin 代鑫 MB1 CHN CHN 1.20,25
86 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.20,29
87 XIAO Jinbao 肖金宝 MC2 CHN CHN 1.20,34
88 GE Bangxi 葛帮喜 MB1 CHN CHN 1.20,43
89 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 1.20,77
90 YAO Peng 姚鹏 MA2 CHN CHN 1.20,97
91 GAO Yuan 高源 MA1 CHN CHN 1.21,04
92 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 1.21,09
93 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 1.21,21
94 CAO Mingrong 曹铭榕 M? CHN CHN 1.21,53
95 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB2 CHN CHN 1.21,62
96 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 1.21,64
97 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 1.21,69
98 WANG Yizhou 王一州 MA1 CHN CHN 1.22,32
99 GUO Song 郭松 MA1 CHN CHN 1.22,34 SB
100 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 1.22,51
101 WU Tong 吴桐 MA1 CHN CHN 1.23,66
102 TAN Bowen 谭博文 MB1 CHN CHN 1.25,67
103 XU Ruiyang 徐瑞阳 MB1 CHN CHN 1.25,78
DQ WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MN1 CHN CHN DQ
DQ ZHAO Hongnan 赵宏南 MA1 CHN CHN DQ
DQ MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN DQ
DQ JIN Kaizhi 靳凯智 MB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names