Jilin Province 2017-2018 National League Tournament

Changchun (CHN) 23 - 24 September 2017 Source: www.sskating.com

500m Men 23 September 2017

Rank Name Country Time
1 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 36,35 SB
2 XU Yutong 徐钰童 MN4 CHN CHN 36,65 SB
3 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 37,05 SB
4 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 37,25 SB
5 WANG Weicheng MYA CHN CHN 37,54 SB
6 JIN Shunri 金顺日 MA2 CHN CHN 37,60 SB
7 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 37,67 PR SB
8 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 37,84 SB
9 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 37,95 SB
10 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 38,17 SB
11 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 38,24 SB
12 LI Tianlong 李添龙 MB1 CHN CHN 38,31 SB
13 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 38,40 SB
14 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 38,51 PR SB
15 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 38,53 SB
16 GUAN Bohan 关博瀚 MB1 CHN CHN 38,70 SB
17 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 38,93 SB
18 ZHU Chenxi 朱晨曦 M? CHN CHN 38,94 SB
19 YANG Zhendong 杨振东 MN3 CHN CHN 39,29 SB
20 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 39,35 SB
21 FEI Jinglong 费景隆 MC1 CHN CHN 39,53 SB
22 LENG Jiaming 冷佳洺 MA2 CHN CHN 39,56 SB
23 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 39,67 PR SB
24 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 39,73 SB
25 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 39,77 PR SB
26 QUAN Xianghe 权相赫 MB1 CHN CHN 39,91 PR SB
27 MA Bin (2002) 马彬 MC2 CHN CHN 40,04 PR SB
28 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 40,30 PR SB
29 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 40,33 PR SB
30 CAO Mingrong 曹铭榕 M? CHN CHN 40,42 PR SB
31 WANG Yang (2000) 王杨 MB2 CHN CHN 40,65 SB
31 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 40,65 SB
33 CAO Junqi M? CHN CHN 40,70 PR SB
34 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 40,79 PR SB
35 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 40,88 SB
36 XU Ruiyang 徐瑞阳 MB1 CHN CHN 40,90 SB
37 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB2 CHN CHN 40,99 PR SB
38 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 41,01 SB
39 TAN Bowen 谭博文 MB1 CHN CHN 41,14 SB
40 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 41,17 PR SB
41 WU Jiameng M? CHN CHN 41,26 PR SB
42 DAI Yuhen M? CHN CHN 41,28 PR SB
43 SUN Haobo M? CHN CHN 41,50 SB
44 WANG Xuqi 王绪琦 MC2 CHN CHN 41,51 PR SB
45 MA Changbin MA1 CHN CHN 41,81 SB
46 BAI Yu M? CHN CHN 42,20 PR SB
47 DU Yuming M? CHN CHN 42,31 PR SB
48 PEI Guodong 裴国栋 MB1 CHN CHN 43,49 PR SB
49 MA Jinhui M? CHN CHN 43,80 SB
50 CUI Chenglin MB1 CHN CHN 45,57 PR SB
51 PU Zhengxi 朴政熹 MB1 CHN CHN 53,68 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names