Jilin Province 2017-2018 National League Tournament

Changchun (CHN) 23 - 24 September 2017 Source: www.sskating.com

1500m Ladies 23 September 2017

Rank Name Country Time
1 SUN Yingyuan 孙英媛 LA2 CHN CHN 2.11,55 PR SB
2 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 2.12,58 PR SB
3 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 2.12,67 SB
4 GAO Yue 高月 LN1 CHN CHN 2.14,23 SB
5 MA Wenjing 马文静 LA2 CHN CHN 2.14,67 SB
6 YANG Chen (2) 杨臣 L? CHN CHN 2.15,49 PR SB
7 REN Jia 任佳 LN1 CHN CHN 2.17,54 SB
8 LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 2.17,79 SB
9 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 2.17,94 SB
10 CHEN Chen 陈辰 LB2 CHN CHN 2.18,47 SB
11 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 2.18,92 SB
12 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LC1 CHN CHN 2.19,89 PR SB
13 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 2.20,02 SB
14 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 2.21,71 PR SB
15 LIU Yibing 刘怡兵 LB2 CHN CHN 2.23,26 SB
16 CHEN Siyu 陈思羽 LN1 CHN CHN 2.24,53 PR SB
17 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LB2 CHN CHN 2.24,64 PR SB
18 XIA Zihan 夏子涵 LC2 CHN CHN 2.25,91 PR SB
19 XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 2.26,32 PR SB
20 YIN Kaiwen 殷楷雯 L? CHN CHN 2.27,30 PR SB
21 PU Zhuxian LB1 CHN CHN 2.30,29 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names