China Cup 5

Urumqi (CHN) 17 - 19 March 2017 Source: skating.sport.org.cn

1500m Ladies 18 March 2017

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA2 CHN CHN 1.57,98
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.59,52
3 LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 2.01,92
4 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 2.03,14
5 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 2.03,22 PR SB
6 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 2.03,94
7 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 2.04,63 PR SB
8 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 2.04,94 PR SB
9 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 2.04,96
10 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 2.05,89 PR SB
11 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 2.06,40
12 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 2.06,97 PR SB
13 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 2.08,82 PR SB
14 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 2.09,06
15 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 2.09,17 PR SB
16 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 2.09,48 PR SB
17 BEN Jing 贲晶 LB2 CHN CHN 2.09,90 PR SB
18 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 2.10,10 PR SB
19 LI Xiang (2000) 李想 LB2 CHN CHN 2.10,69 PR SB
20 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 2.12,28
21 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 2.13,18
22 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 2.13,55 SB
DQ Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names