China Cup 5

Urumqi (CHN) 17 - 19 March 2017 Source: skating.sport.org.cn

3000m Ladies 17 March 2017

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA2 CHN CHN 4.14,92
2 LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 4.21,26
3 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 4.22,19 PR SB
4 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 4.23,24 PR SB
5 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 4.26,56
6 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 4.28,25 PR SB
7 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 4.32,39
8 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 4.33,27 PR SB
9 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 4.33,74
10 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 4.37,56
11 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 4.37,70
12 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN1 CHN CHN 4.37,77 SB
13 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 4.37,78 PR SB
14 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 4.37,98
15 WANG Yan (2000) 王炎 LB2 CHN CHN 4.42,14 PR SB
16 GAO Yue 高月 LA2 CHN CHN 4.44,19
17 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 4.47,34
18 CHEN Chen 陈辰 LB1 CHN CHN 4.51,79
19 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 4.52,64
20 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 4.55,55 PR SB
21 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 4.59,80 PR SB
22 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 5.01,30
23 SU Rigu L? CHN CHN 5.05,08

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names