China - Youth Championships 2017

Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017 Source: skating.sport.org.cn

1500m Women - Group A 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 GAO Chenxi 高晨曦 LYA CHN CHN 2.13,26
2 LI Shuang (2002) 李爽 LC1 CHN CHN 2.13,62 PR SB
3 JING Jie 静洁 LC1 CHN CHN 2.15,20 PR SB
4 YU Feihang 于飞航 LYA CHN CHN 2.15,52 PR SB
5 WANG Jingyi 王晶漪 LC1 CHN CHN 2.15,82 PR SB
6 LIU Mingxu 刘明序 LC1 CHN CHN 2.15,85 PR SB
7 LIU Yang (2002) 刘洋 LC1 CHN CHN 2.16,53 PR SB
8 JIN Wenjing 金文靓 LC1 CHN CHN 2.18,06 PR SB
9 LU Chang (2002) 陆畅 LC1 CHN CHN 2.18,69 PR SB
10 LIU Jusi 刘菊司 LC1 CHN CHN 2.18,87 PR SB
11 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LYA CHN CHN 2.21,55 SB
12 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 2.21,85 PR SB
13 CHEN Yue (1) L? CHN CHN 2.23,57 PR SB
14 WANG Zhixian 王智贤 LC1 CHN CHN 2.23,66 PR SB
15 WANG Xinyu 王鑫宇 LC1 CHN CHN 2.25,49 PR SB
16 WANG Baoyi 王宝怡 LC1 CHN CHN 2.26,02 PR SB
17 TANG Yulin LYA CHN CHN 2.26,27 PR SB
18 CHEN Yao 陈垚 LYA CHN CHN 2.26,41 PR SB
19 LYU Jia 吕佳 L? CHN CHN 2.26,76 PR SB
20 QIN Feifei 秦霏霏 LC1 CHN CHN 2.28,13 PR SB
21 GU Wu 谷午 LC1 CHN CHN 2.28,14 PR SB
22 CHEN Shuo 陈硕 LC1 CHN CHN 2.28,14(4) PR SB
23 LI Jia 李佳 LC1 CHN CHN 2.28,14(5) PR SB
24 LI Jiaxuan 李佳轩 LYA CHN CHN 2.28,70 PR SB
25 ZHOU Danyang 周丹阳 LYA CHN CHN 2.29,27 PR SB
26 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 2.29,67 PR SB
27 LI Yuxi L? CHN CHN 2.29,68 PR SB
28 GUAN Shiqi 关诗琦 LC1 CHN CHN 2.29,89 PR SB
29 ZHANG Ye (2003) 张也 LC1 CHN CHN 2.30,02 PR SB
30 CUI Xiuxian 崔秀显 LC1 CHN CHN 2.30,89 PR SB
31 ZHENG Zhuxuan LYA CHN CHN 2.31,22 PR SB
32 WANG Linlin 王琳琳 LC1 CHN CHN 2.31,44 PR SB
33 XIN Haiping 辛海萍 LYA CHN CHN 2.31,53 PR SB
34 LI Donghang 李东航 LC1 CHN CHN 2.32,16 PR SB
35 LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 2.32,35 PR SB
36 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 2.32,80 PR SB
37 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.33,41 PR SB
38 GAO Yu (1) L? CHN CHN 2.33,54 PR SB
39 SHAO Qi 邵琪 LYA CHN CHN 2.34,07 PR SB
40 WANG Dantong 王丹彤 LYA CHN CHN 2.34,58 PR SB
41 ZHU Qi 朱琪 LYA CHN CHN 2.34,86 PR SB
42 ZHANG Xinyue LYB CHN CHN 2.35,39 PR SB
43 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 2.35,40 PR SB
44 LI Sa L? CHN CHN 2.36,65 PR SB
45 HUANG Dongyue 黄冬月 LYA CHN CHN 2.37,09 PR SB
46 WANG Xinru L? CHN CHN 2.37,95 PR SB
47 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 2.38,19 PR SB
48 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 2.39,17 PR SB
49 MU Xuehua L? CHN CHN 2.39,57 PR SB
50 MENG Jia L? CHN CHN 2.39,74 PR SB
51 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 2.45,63 SB
52 WANG Yizhu (2) L? CHN CHN 2.46,70 PR SB
53 WANG Yuxin L? CHN CHN 2.47,25 PR SB
54 KONG Weiyu L? CHN CHN 2.52,16 PR SB
55 GAO Qianhui L? CHN CHN 2.52,72 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names