China - Youth Championships 2017

Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017 Source: skating.sport.org.cn

500m Women - Group B 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYB CHN CHN 45,14
2 SUN Wen 孙雯 LYB CHN CHN 45,85
3 ZHOU Jiarong 周佳容 LYB CHN CHN 46,64 PR SB
4 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 47,11 PR SB
5 LIU Sijia 刘思佳 LYB CHN CHN 47,51 PR SB
6 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 47,52
7 LIU Xingchi L? CHN CHN 47,79 PR SB
8 MA Zihan 马紫晗 LYA CHN CHN 47,92
9 HU Xin L? CHN CHN 48,00 PR SB
10 JIANG Zhou L? CHN CHN 48,12 PR SB
11 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 48,39
12 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 48,78
13 YU Xin L? CHN CHN 49,94
14 WANG Siyi (2004) 王思怡 LYB CHN CHN 49,99 PR SB
15 GAO Shuoying L? CHN CHN 50,06 PR SB
16 WEI He L? CHN CHN 50,19 PR SB
17 LIU Ziqi L? CHN CHN 50,22
18 WANG Mengfan 王梦凡 LYB CHN CHN 50,30 PR SB
19 SI Yu 司雨 LYA CHN CHN 50,39
20 XIN Xin L? CHN CHN 50,43 PR SB
21 BAI Ruizhu 白芮竹 L? CHN CHN 50,55 PR SB
22 WANG Yao 王垚 LYB CHN CHN 50,76 PR SB
23 YU Hao (2005) 于浩 LYB CHN CHN 51,15 PR SB
24 MA Siyu 马思宇 LYB CHN CHN 51,38 PR SB
25 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 51,49
26 MO Xinru L? CHN CHN 51,57 PR SB
27 CAI He L? CHN CHN 52,27
28 SUN Changhan 孙畅涵 L? CHN CHN 52,49
29 SUN Huayang L? CHN CHN 54,09 PR SB
30 SHI Miao L? CHN CHN 54,86 PR SB
31 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 55,17
32 ZHUANG Meihui L? CHN CHN 56,45
33 GAO Yixue L? CHN CHN 56,99 PR SB
34 YE Zixuan L? CHN CHN 58,10 PR SB
35 WU Haonan 吴浩娚 LYB CHN CHN 1.21,32

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names