China - Youth Championships 2017

Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017 Source: skating.sport.org.cn

1000m Women - Group B 25 February 2017

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYB CHN CHN 1.29,12 PR SB
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LYB CHN CHN 1.33,08 PR SB
3 SUN Wen 孙雯 LYB CHN CHN 1.33,81 PR SB
4 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 1.34,88 PR SB
5 LIU Xingchi L? CHN CHN 1.35,60 PR SB
6 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 1.36,67 PR SB
7 YU Xin L? CHN CHN 1.37,51 PR SB
8 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 1.37,56 PR SB
9 MA Zihan 马紫晗 LYA CHN CHN 1.38,08 PR SB
10 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 1.39,00 PR SB
11 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 1.39,51 PR SB
12 HU Xin L? CHN CHN 1.40,41 PR SB
13 GAO Shuoying L? CHN CHN 1.40,75 PR SB
14 JIANG Zhou L? CHN CHN 1.40,96 PR SB
15 LIU Sijia 刘思佳 LYB CHN CHN 1.41,28 PR SB
16 YU Hao (2005) 于浩 LYB CHN CHN 1.41,34(0) PR SB
17 WANG Yao 王垚 LYB CHN CHN 1.41,34(7) PR SB
18 SI Yu 司雨 LYA CHN CHN 1.41,75 PR SB
19 LIU Ziqi L? CHN CHN 1.42,24 PR SB
20 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 1.42,34 PR SB
21 WEI He L? CHN CHN 1.42,53 PR SB
22 WANG Siyi (2004) 王思怡 LYB CHN CHN 1.42,75 PR SB
23 WANG Mengfan 王梦凡 LYB CHN CHN 1.43,32 PR SB
24 BAI Ruizhu 白芮竹 L? CHN CHN 1.43,65 PR SB
25 MA Siyu 马思宇 LYB CHN CHN 1.43,92 PR SB
26 WU Haonan 吴浩娚 LYB CHN CHN 1.44,08 SB
27 XIN Xin L? CHN CHN 1.45,86 PR SB
28 MO Xinru L? CHN CHN 1.47,00 PR SB
29 CAI He L? CHN CHN 1.47,53 PR SB
30 SUN Changhan 孙畅涵 L? CHN CHN 1.50,02 PR SB
31 SUN Huayang L? CHN CHN 1.53,17 PR SB
32 GAO Yixue L? CHN CHN 1.56,66 PR SB
33 SHI Miao L? CHN CHN 1.58,23 PR SB
34 ZHUANG Meihui L? CHN CHN 2.00,09 PR SB
DQ YE Zixuan L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names