China - Allround Championships 2017

Harbin (CHN) 19 - 20 January 2017 Source: skating.sport.org.cn

500m Women 19 January 2017

Rank Name Country Time
1 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 40,98 SB
2 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 41,15
3 LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 41,70(2) PR SB
4 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 41,70(3)
5 WANG Jian LA2 CHN CHN 41,72
6 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 41,77
7 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 41,88
8 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 42,24
9 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 42,39 SB
10 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 42,72
11 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 42,83
12 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 42,89
13 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN1 CHN CHN 43,28 PR SB
14 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 43,32 SB
15 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 43,72
16 LI Meiqi 李美其 LB2 CHN CHN 43,76
17 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 43,81
18 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 43,82
19 CHEN Chen 陈辰 LB1 CHN CHN 43,90
20 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 43,93
21 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 44,17(2)
22 BEN Jing 贲晶 LB2 CHN CHN 44,17(5)
23 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 44,24
24 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 44,26
25 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 44,38
26 WANG Yan (2000) 王炎 LB2 CHN CHN 44,41 PR SB
27 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 44,69
28 LI Leming 李乐铭 LB1 CHN CHN 45,14 SB
29 FENG Jingyang 冯敬扬 LB1 CHN CHN 45,17
30 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 45,25
31 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 45,54
32 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 45,59
33 SU Rigu L? CHN CHN 45,88
34 TANG Bohan L? CHN CHN 49,52

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names