China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

5000m Men - Group B 24 December 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 7.06,91
2 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 7.12,96
3 WANG Meng 王猛 MC2 CHN CHN 7.18,05 PR SB
4 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 7.18,31 PR SB
5 CHEN Chuang 陈闯 MB1 CHN CHN 7.19,86 PR SB
6 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB1 CHN CHN 7.22,78 PR SB
7 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 7.27,39 PR SB
8 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 7.27,72 PR SB
9 CHENG Peng 程鹏 MB1 CHN CHN 7.30,62 PR SB
10 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 7.31,07
11 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 7.31,22
12 WANG Song 王淞 MB1 CHN CHN 7.32,32
13 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 7.33,26 PR SB
14 JIN Kaizhi 靳凯智 MB1 CHN CHN 7.34,94 PR SB
15 WANG Ye 王也 MB1 CHN CHN 7.35,06 PR SB
16 XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 7.38,26 PR SB
17 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 7.38,85 PR SB
18 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MC2 CHN CHN 7.39,49 PR SB
19 ZHANG Hangrui 张航瑞 MC2 CHN CHN 7.41,39 PR SB
20 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 7.42,33 PR SB
21 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 7.43,13
22 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MC2 CHN CHN 7.43,92 PR SB
23 LI Xiangjun 李祥俊 MB1 CHN CHN 7.46,02 PR SB
24 LIU Chunsheng 刘春升 MC2 CHN CHN 7.46,59 PR SB
25 ZHOU Mingxuan 周明萱 MC2 CHN CHN 7.48,35 PR SB
26 LIU Zehao 刘泽昊 MC2 CHN CHN 7.50,77 PR SB
27 DAI Xin 代鑫 MC2 CHN CHN 7.51,54 PR SB
28 DIAO Yihan 刁驿涵 MB1 CHN CHN 7.51,84 PR SB
29 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 7.51,85 PR SB
30 ZHAO Sixiang 赵思翔 MC2 CHN CHN 7.53,69 PR SB
31 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 7.55,91 PR SB
32 GU Aofeng 谷傲峰 MB1 CHN CHN 8.01,30 PR SB
33 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB1 CHN CHN 8.07,16 PR SB
34 YUAN Mengyang MB1 CHN CHN 8.09,23 PR SB
35 TAN Bowen 谭博文 MC2 CHN CHN 8.11,20 PR SB
36 GE Bangxi 葛帮喜 MC2 CHN CHN 8.12,31 PR SB
37 YANG Mingyu 杨明宇 MB1 CHN CHN 8.13,07 PR SB
38 BAI Xubo MB1 CHN CHN 8.14,86 PR SB
39 GENG Xinyu 耿欣宇 MB1 CHN CHN 8.16,55 PR SB
40 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 8.16,56 PR SB
41 SUN Nan M? CHN CHN 8.16,79 PR SB
42 GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN 8.32,80 PR SB
43 WEI Ruiji MB1 CHN CHN 8.59,62 PR SB
DQ SONG Zhengnan 宋政楠 MB1 CHN CHN DQ
DQ XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN DQ
DQ FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN DQ
DQ XUE Lihui 薛利辉 MB1 CHN CHN DQ
DQ XING Bo 邢博 MC2 CHN CHN DQ
WDR ZHAO Yongzhen 赵永振 MB1 CHN CHN WDR
WDR SU Bensheng MB1 CHN CHN WDR
WDR BIN Xue M? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names