China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men - Group B 24 December 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 1.14,01
2 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 1.14,29
3 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 1.15,23
4 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 1.15,68
5 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 1.16,21
6 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 1.16,36
7 LI Tianlong 李添龙 MC2 CHN CHN 1.16,95 PR SB
8 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 1.17,31
9 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB1 CHN CHN 1.17,54 PR SB
10 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB1 CHN CHN 1.17,67
11 YANG Guowei 杨国威 MB1 CHN CHN 1.17,71
12 XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 1.18,00
13 WANG Meng 王猛 MC2 CHN CHN 1.18,02 PR SB
14 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 1.18,14 PR SB
15 ZHANG Hangrui 张航瑞 MC2 CHN CHN 1.18,21 PR SB
16 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 1.18,31 PR SB
17 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 1.18,47
18 MENG Xiangcheng (2001) MC2 CHN CHN 1.19,12
19 HOU Zhifeng 侯智丰 MB1 CHN CHN 1.19,30
20 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 1.19,47
21 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 1.19,89
22 JIN Kaizhi 靳凯智 MB1 CHN CHN 1.19,99
23 LIU Chunsheng 刘春升 MC2 CHN CHN 1.20,46
24 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 1.20,60
25 CHEN Chuang 陈闯 MB1 CHN CHN 1.20,71 PR SB
26 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 1.20,92 PR SB
27 CHENG Peng 程鹏 MB1 CHN CHN 1.21,20 PR SB
28 ZHOU Mingxuan 周明萱 MC2 CHN CHN 1.21,26
29 DIAO Yihan 刁驿涵 MB1 CHN CHN 1.21,35 PR SB
30 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MC2 CHN CHN 1.21,77 PR SB
31 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 1.21,83
32 CHEN Zhiguan MB1 CHN CHN 1.21,98
33 ZHANG Chunwei 张春伟 MC2 CHN CHN 1.22,14 PR SB
34 YUAN Mengyang MB1 CHN CHN 1.22,29
35 GENG Xinyu 耿欣宇 MB1 CHN CHN 1.22,43 PR SB
36 DAI Xin 代鑫 MC2 CHN CHN 1.22,52 PR SB
37 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MC2 CHN CHN 1.22,68 PR SB
38 WANG Ye 王也 MB1 CHN CHN 1.22,79 PR SB
39 LIU Zehao 刘泽昊 MC2 CHN CHN 1.22,93 PR SB
40 ZHAO Sixiang 赵思翔 MC2 CHN CHN 1.22,99 PR SB
41 LIU Xu 刘旭 MC2 CHN CHN 1.23,03 PR SB
42 BAI Xubo MB1 CHN CHN 1.23,05 PR SB
43 LI Xiangjun 李祥俊 MB1 CHN CHN 1.23,18
44 SU Bensheng MB1 CHN CHN 1.23,25 PR SB
45 LI Tao MB1 CHN CHN 1.23,35 PR SB
46 WANG Shuai (2001) MB1 CHN CHN 1.23,45 PR SB
47 SONG Zhengnan 宋政楠 MB1 CHN CHN 1.23,51 PR SB
48 XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN 1.23,89 PR SB
49 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 1.24,06 PR SB
50 TAN Bowen 谭博文 MC2 CHN CHN 1.24,18 PR SB
51 LI Ning MB1 CHN CHN 1.24,43 PR SB
52 FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN 1.24,45
53 SUN Nan M? CHN CHN 1.24,80 PR SB
54 LIU Xin (2002) 刘鑫 MC2 CHN CHN 1.24,85 SB
55 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB1 CHN CHN 1.25,11 PR SB
56 YANG Mingyu 杨明宇 MB1 CHN CHN 1.25,18 PR SB
57 GU Aofeng 谷傲峰 MB1 CHN CHN 1.25,41 PR SB
58 PEI Gexuan M? CHN CHN 1.25,48 PR SB
59 GE Bangxi 葛帮喜 MC2 CHN CHN 1.25,51 PR SB
60 GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN 1.25,58 PR SB
61 CAO Junqi M? CHN CHN 1.26,40 PR SB
62 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 1.26,41 PR SB
63 LI Chao MC2 CHN CHN 1.26,65
64 XUE Lihui 薛利辉 MB1 CHN CHN 1.27,15 PR SB
65 BIN Xue M? CHN CHN 1.28,03 PR SB
66 ZHANG Yingdong M? CHN CHN 1.28,10(0) SB
67 WANG Song 王淞 MB1 CHN CHN 1.28,10(8)
68 ZHOU Yuhang 周宇航 MC2 CHN CHN 1.29,08 PR SB
69 QIN Chengxu 秦成旭 MC2 CHN CHN 1.30,36 PR SB
70 WEI Ruiji MB1 CHN CHN 1.31,27 PR SB
71 ZHANG Zhongshun MB2 CHN CHN 1.31,44 PR SB
72 WANG Wenxuan 王文轩 MC1 CHN CHN 1.32,05 PR SB
73 YAN Xianhe M? CHN CHN 1.34,98 PR SB
74 ZHANG Kunning MB1 CHN CHN 1.37,23 PR SB
75 ZHAO Zhifeng 赵治沣 M? CHN CHN 1.38,24 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names