China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Men - Group B 23 December 2016

Rank Name Country Time
1 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 37,39
2 YANG Guowei 杨国威 MB1 CHN CHN 37,47
3 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 37,52
4 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 37,62
5 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 37,81
6 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 38,21
7 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB1 CHN CHN 38,28
8 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 38,39
9 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 38,45
10 LI Tianlong 李添龙 MC2 CHN CHN 38,57 PR SB
11 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 38,65
12 ZHANG Hangrui 张航瑞 MC2 CHN CHN 38,70 PR SB
13 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 38,71
14 MENG Xiangcheng (2001) MC2 CHN CHN 38,83
15 XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 39,25 PR SB
16 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB1 CHN CHN 39,37 PR SB
17 HOU Zhifeng 侯智丰 MB1 CHN CHN 39,55(1)
18 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 39,55(7) PR SB
19 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 39,62 PR SB
20 CHENG Peng 程鹏 MB1 CHN CHN 39,66 PR SB
21 DIAO Yihan 刁驿涵 MB1 CHN CHN 39,75 PR SB
22 JIN Kaizhi 靳凯智 MB1 CHN CHN 39,79 PR SB
23 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 39,87
24 WANG Meng 王猛 MC2 CHN CHN 39,91 PR SB
25 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 39,92(2) PR SB
26 CHEN Zhiguan MB1 CHN CHN 39,92(5)
27 ZHOU Mingxuan 周明萱 MC2 CHN CHN 39,99
28 YUAN Mengyang MB1 CHN CHN 40,05
29 ZHANG Chunwei 张春伟 MC2 CHN CHN 40,23 PR SB
30 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 40,34 PR SB
31 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 40,37
32 SUN Nan M? CHN CHN 40,48 PR SB
33 LIU Chunsheng 刘春升 MC2 CHN CHN 40,49
34 LIU Xu 刘旭 MC2 CHN CHN 40,90 PR SB
35 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 41,21(2) PR SB
36 TAN Bowen 谭博文 MC2 CHN CHN 41,21(4) PR SB
37 BAI Xubo MB1 CHN CHN 41,36 PR SB
38 GENG Xinyu 耿欣宇 MB1 CHN CHN 41,39 PR SB
39 DAI Xin 代鑫 MC2 CHN CHN 41,42 PR SB
40 GU Aofeng 谷傲峰 MB1 CHN CHN 41,45 PR SB
41 WANG Ye 王也 MB1 CHN CHN 41,46 PR SB
42 AI Xinhe M? CHN CHN 41,47 PR SB
43 XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN 41,50 PR SB
44 CAO Junqi M? CHN CHN 41,51 PR SB
45 LI Xiangjun 李祥俊 MB1 CHN CHN 41,57 PR SB
46 LI Chao MC2 CHN CHN 41,64
47 CHEN Chuang 陈闯 MB1 CHN CHN 41,67 PR SB
48 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MC2 CHN CHN 41,71(0) PR SB
49 GE Bangxi 葛帮喜 MC2 CHN CHN 41,71(6) PR SB
50 SONG Zhengnan 宋政楠 MB1 CHN CHN 41,73 PR SB
51 YANG Mingyu 杨明宇 MB1 CHN CHN 41,77 PR SB
52 ZHOU Yuhang 周宇航 MC2 CHN CHN 41,80 PR SB
53 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MC2 CHN CHN 41,82 PR SB
54 WANG Song 王淞 MB1 CHN CHN 41,92 PR SB
55 LIU Zehao 刘泽昊 MC2 CHN CHN 41,93 PR SB
56 SU Bensheng MB1 CHN CHN 42,00 PR SB
57 WANG Shuai (2001) MB1 CHN CHN 42,05 PR SB
58 GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN 42,06 PR SB
59 QUAN Tianlong M? CHN CHN 42,17 PR SB
60 PEI Gexuan M? CHN CHN 42,34 PR SB
61 XING Bo 邢博 MC2 CHN CHN 42,44 PR SB
62 ZHANG Yingdong M? CHN CHN 42,45 PR SB
63 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB1 CHN CHN 42,51 PR SB
64 LI Ning MB1 CHN CHN 42,64 PR SB
65 LI Tao MB1 CHN CHN 43,12 PR SB
66 FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN 43,14
67 XUE Lihui 薛利辉 MB1 CHN CHN 43,44 PR SB
68 WEI Ruiji MB1 CHN CHN 43,64(4) PR SB
69 BIN Xue M? CHN CHN 43,64(9) PR SB
70 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 44,03 PR SB
71 QIN Chengxu 秦成旭 MC2 CHN CHN 44,34 PR SB
72 ZHANG Zhongshun MB2 CHN CHN 44,69 PR SB
73 WANG Wenxuan 王文轩 MC1 CHN CHN 45,17 PR SB
74 YAN Xianhe M? CHN CHN 45,85 PR SB
75 ZHANG Kunning MB1 CHN CHN 45,92 PR SB
76 LIU Xin (2002) 刘鑫 MC2 CHN CHN 1.15,46 SB
DQ ZHAO Sixiang 赵思翔 MC2 CHN CHN DQ
WDR ZHAO Zhifeng 赵治沣 M? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names