China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

1000m Ladies - Group A 25 December 2016

Rank Name Country Time
1 SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 1.19,29
2 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 1.20,67
3 XI Dongxue 奚冬雪 LA1 CHN CHN 1.21,40
4 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 1.22,48
5 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB2 CHN CHN 1.22,50 PR SB
6 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 1.22,79
7 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 1.22,97
8 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 1.23,41
9 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 1.24,11
10 LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN 1.24,14 SB
11 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 1.24,44
12 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 1.24,55
13 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 1.25,23
14 WANG Jian LA2 CHN CHN 1.25,27 SB
15 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 1.25,66
16 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 1.26,12
17 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 1.26,40
18 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 1.26,54
19 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.26,66
20 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 1.27,10 PR SB
21 LI Xiang (2000) 李想 LB2 CHN CHN 1.27,20(0) PR SB
22 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 1.27,20(7)
23 YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 1.27,25
24 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 1.27,44
25 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 1.27,67
26 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 1.27,81
27 REN Jia 任佳 LA2 CHN CHN 1.27,86 PR SB
28 LIU Mengmeng 刘萌萌 LB2 CHN CHN 1.27,91
29 BEN Jing 贲晶 LB2 CHN CHN 1.28,20 PR SB
30 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 1.28,28
31 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 1.28,32
32 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 1.28,73
33 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 1.28,75
34 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 1.28,81(2) SB
35 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 1.28,81(6)
36 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 1.28,86
37 MA Wenjing 马文静 LA1 CHN CHN 1.29,12 SB
38 ZHOU Yuting 周宇婷 LB2 CHN CHN 1.29,14
39 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 1.29,20 PR SB
40 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 1.29,43 PR SB
41 WANG Jiaxin LB2 CHN CHN 1.30,02
42 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 1.30,07
43 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 1.30,16
44 YUAN Chaonan 袁超楠 LB2 CHN CHN 1.30,23
45 LI Dongyue 李东玥 LB2 CHN CHN 1.30,57 PR SB
46 YIN Siqi 尹思琪 LA1 CHN CHN 1.30,89
47 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA1 CHN CHN 1.31,06
48 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 1.31,29
49 HAO Yue 郝月 LB2 CHN CHN 1.31,74 PR SB
50 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 1.31,77
51 SU Rigu L? CHN CHN 1.32,63
52 LI Hongjie LA1 CHN CHN 1.32,81 PR SB
53 LU Jing LB2 CHN CHN 1.33,39 PR SB
54 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 1.33,48
55 WEI Yurong LA2 CHN CHN 1.33,74 PR SB
56 WANG Yan (1999) LB2 CHN CHN 1.35,53 PR SB
57 TAN Yawen LB2 CHN CHN 1.37,86 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names