China Cup 3

Daqing (CHN) 25 - 27 November 2016 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 25 November 2016

Rank Name Country Time
1 LIU An (1996) 刘安 MN1 CHN CHN 1.11,85 TR
2 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.12,57
3 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 1.12,80
4 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.13,12
5 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 1.13,56
6 YANG Yang (2000) 杨阳 MB1 CHN CHN 1.13,65
7 WANG Chaoyu MSA CHN CHN 1.13,67
8 LI Xuefeng 李雪峰 MN3 CHN CHN 1.13,79
9 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 1.14,18
10 XU Yutong 徐钰童 MN3 CHN CHN 1.14,52
11 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN1 CHN CHN 1.14,55
12 TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 1.14,91
13 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.14,92
14 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 1.15,10
15 HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 1.15,11
16 LIU Menglin 刘孟琳 MN3 CHN CHN 1.15,26
17 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.15,37
18 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.15,38
19 LIU Peng 刘鹏 MN2 CHN CHN 1.15,55(0)
20 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 1.15,55(8)
21 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 1.15,97
22 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 1.15,98
23 GAO Hongliang 高洪亮 MA1 CHN CHN 1.15,99
24 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 1.16,01
25 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 1.16,09
26 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 1.16,11
27 JIN Shunri 金顺日 MA1 CHN CHN 1.16,17
28 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 1.16,20
29 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.16,23
30 ZHENG Tianlong 郑添隆 MN1 CHN CHN 1.16,31
31 LIU Xueren MB2 CHN CHN 1.16,47
32 WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 1.16,52
33 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 1.16,58
34 DONG Hao (1996) 董浩 MN1 CHN CHN 1.16,64 SB
35 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN2 CHN CHN 1.16,68
36 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 1.16,79
37 LIU Songbo MSA CHN CHN 1.16,86
38 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 1.16,90
39 BAI Tiandi 白天迪 MA1 CHN CHN 1.17,08
40 QI Sikai 亓思凯 MA1 CHN CHN 1.17,14
41 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 1.17,29
42 ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 1.17,30
43 ZHAO Sibo MSA CHN CHN 1.17,32
44 SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 1.17,57
45 CHEN Sixing 陈思行 MN2 CHN CHN 1.17,66 SB
46 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 1.17,71
47 LYU Zixin 吕滋新 MN2 CHN CHN 1.17,72
48 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.17,78
49 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 1.17,80(3)
49 WANG Haoran (1998) MA1 CHN CHN 1.17,80(3)
51 WANG Zhentian 王震天 MN1 CHN CHN 1.18,11
52 YANG Jie M? CHN CHN 1.18,15
53 ZHU Chenxi 朱晨曦 M? CHN CHN 1.18,16
54 LIU Yuchi 刘禹池 MB2 CHN CHN 1.18,20
55 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 1.18,36
56 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.18,38
57 YANG Hanzhi 杨汉志 MB1 CHN CHN 1.18,39
58 YUAN Xiangzhi 袁祥治 MA1 CHN CHN 1.18,42
59 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 1.18,44
60 LI Boxi 李博熙 MA1 CHN CHN 1.18,46
61 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 1.18,55
62 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.18,67
63 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 1.18,68
64 ZHANG Jianmin 张建民 MA2 CHN CHN 1.18,70
65 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.18,83
66 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 1.18,84(6)
67 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MB2 CHN CHN 1.18,84(7) PR SB
68 MENG Xiangcheng (2001) MC2 CHN CHN 1.18,95
69 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 1.19,00 PR SB
70 WANG Long 王龙 M? CHN CHN 1.19,08 PR SB
71 ZHAO Hongnan 赵宏南 MB2 CHN CHN 1.19,11(3) PR SB
72 ZHANG Hangrui 张航瑞 MC2 CHN CHN 1.19,11(9) PR SB
73 WANG Meng 王猛 MC2 CHN CHN 1.19,36 PR SB
74 LIU Kaitu MB1 CHN CHN 1.19,52
75 QIU Feng 邱峰 MB1 CHN CHN 1.19,81
76 HOU Zhifeng 侯智丰 MB1 CHN CHN 1.19,88
77 MA Liang MA1 CHN CHN 1.19,92
78 GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 1.20,01
79 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 1.20,04
80 ZHANG Jiayun 张家运 MB2 CHN CHN 1.20,07 PR SB
81 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 1.20,10
82 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 1.20,17
83 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 1.20,20
84 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 1.20,23 PR SB
85 LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 1.20,38
86 YU Shuo (1998) 于朔 MA2 CHN CHN 1.20,42
87 SUN Ming 孙铭 M? CHN CHN 1.20,59
88 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 1.20,71
89 ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 1.20,89
90 WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 1.20,98
91 LI Chenglong 李成龙 MA1 CHN CHN 1.21,05 PR SB
92 CHEN Chuang 陈闯 MB1 CHN CHN 1.21,17 PR SB
93 JIANG Guanglin 姜广霖 M? CHN CHN 1.21,27
94 LIN Yiming M? CHN CHN 1.21,44
95 ZHANG Tianyu M? CHN CHN 1.21,51
96 ZHANG Zengyan 张增炎 M? CHN CHN 1.21,55 PR SB
97 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 1.21,57 PR SB
98 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 1.21,61
99 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 1.21,69
100 SUN Jiahao MN2 CHN CHN 1.21,71
101 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 1.21,72
102 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 1.21,77
103 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MC2 CHN CHN 1.22,15 PR SB
104 LI Xiangjun 李祥俊 MB1 CHN CHN 1.22,33 PR SB
105 YANG Tianyi 杨添翼 MB1 CHN CHN 1.22,59 PR SB
106 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 1.22,65
107 YUAN Mengyang MB1 CHN CHN 1.22,79
108 DIAO Yihan 刁驿涵 MB1 CHN CHN 1.23,16(4) PR SB
109 SUN Haobo M? CHN CHN 1.23,16(9)
110 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 1.23,45
111 NING Jiahui MA2 CHN CHN 1.23,63
112 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 1.23,87
113 SUN Weilun M? CHN CHN 1.24,39 PR SB
114 LI Chao MC2 CHN CHN 1.24,80
115 XING Bo 邢博 MC2 CHN CHN 1.25,71 PR SB
116 GUO Pengxin M? CHN CHN 1.26,18 PR SB
117 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 1.52,21
DQ XU Ruiyang 徐瑞阳 MC2 CHN CHN DQ
DQ ZHANG Litian M? CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names