China - National Championships 2017

Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016

500m Women 21 October 2016

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 37,48 TR SB
2 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 37,49 SB
3 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN1 CHN CHN 38,87 SB
4 LI Huawei 李华伟 LA1 CHN CHN 38,99 SB
5 SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 39,07 SB
6 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 39,21(6)
7 LIN Xue 林雪 LB2 CHN CHN 39,21(9)
8 TIAN Ruining 田芮宁 LN1 CHN CHN 39,24
9 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 39,39 PR SB
10 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 39,40
11 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 39,60
12 QU Yi 曲艺 LN4 CHN CHN 39,69 SB
13 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 39,82 PR SB
14 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 39,88
15 QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 40,14
16 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 40,16
17 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 40,25(3)
18 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 40,25(6)
19 TIAN Yu LN1 CHN CHN 40,45
20 LIU Xinyue 刘馨悦 LB1 CHN CHN 40,50
21 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 40,56
22 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 40,57
23 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 40,63
24 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 40,68(0)
25 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 40,68(2)
26 TAO Jiaying 陶嘉莹 LN4 CHN CHN 40,76
27 WANG Jianlu LN4 CHN CHN 40,88 SB
28 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 40,93 PR SB
29 ZHANG Lina 张丽娜 LA2 CHN CHN 40,94
30 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 41,07 SB
31 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 41,25
32 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 41,36
33 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 41,37
34 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 41,40 PR SB
35 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 41,43
36 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 41,50 SB
37 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 41,71
38 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN1 CHN CHN 42,52
39 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 42,69
40 MA Haiqian 马海倩 LB1 CHN CHN 42,71
41 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 42,73
42 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 42,82
43 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 43,07 PR SB
44 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 43,89
45 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 44,08 PR SB
46 MA Mingwei L? CHN CHN 44,54 PR SB
WDR WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN WDR

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names