China - National Championships 2017

Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016

3000m Women 20 October 2016

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA2 CHN CHN 4.14,66
2 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 4.17,64
3 LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 4.18,93 PR SB
4 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 4.25,78 SB
5 XU Moyuan LN4 CHN CHN 4.28,28
6 XI Dongxue 奚冬雪 LA1 CHN CHN 4.29,47 SB
7 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 4.29,94
8 WANG Jian LA2 CHN CHN 4.30,57 PR SB
9 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 4.31,93 SB
10 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 4.32,06 SB
11 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 4.33,78 SB
12 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 4.33,97
13 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 4.34,33
14 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 4.36,89 PR SB
15 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 4.37,18 PR SB
16 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN1 CHN CHN 4.37,84 SB
17 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 4.41,27
18 LI Leming 李乐铭 LB1 CHN CHN 4.41,75
19 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 4.46,18 PR SB
20 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 4.47,81 PR SB
21 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 4.49,50 PR SB
22 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 4.50,43 SB
23 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 4.50,65 PR SB
24 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 4.50,66 PR SB
25 WANG Yan (2000) 王炎 LB2 CHN CHN 4.51,24 PR SB
26 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC2 CHN CHN 4.56,00 PR SB
27 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 4.56,03 PR SB
28 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 4.56,13 PR SB
29 LI Meiqi 李美其 LB2 CHN CHN 4.56,61 PR SB
30 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 4.56,85 SB
31 LYU Rui 吕瑞 LB1 CHN CHN 5.04,43 PR SB
WDR CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names