China Cup 1

Urumqi (CHN) 14 - 16 October 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Women 16 October 2016

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 37,49 TR SB
2 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 37,63 SB
3 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 38,94 PR SB
4 LIN Xue 林雪 LB2 CHN CHN 38,96 PR SB
5 TIAN Ruining 田芮宁 LN1 CHN CHN 39,02 PR SB
6 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN1 CHN CHN 39,03 SB
7 LI Huawei 李华伟 LA1 CHN CHN 39,11 SB
8 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 39,12 PR SB
9 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 39,30 PR SB
10 SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 39,34 SB
11 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 39,42 PR SB
12 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 39,54 SB
13 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 39,56 PR SB
14 QU Yi 曲艺 LN4 CHN CHN 39,73 SB
15 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 39,75 SB
16 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 39,85 SB
17 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 39,90 PR SB
18 QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 39,93 SB
19 LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN 40,08 SB
20 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 40,14 SB
21 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 40,15 SB
22 ZHANG Lina 张丽娜 LA2 CHN CHN 40,21 SB
23 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 40,24(3) PR SB
24 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 40,24(7) PR SB
25 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 40,33 PR SB
26 LIU Xinyue 刘馨悦 LB1 CHN CHN 40,39 PR SB
27 TIAN Yu LN1 CHN CHN 40,45 PR SB
28 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 40,46 PR SB
29 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 40,50 PR SB
30 TAO Jiaying 陶嘉莹 LN4 CHN CHN 40,53
31 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 40,65 PR SB
32 LIU Yichi LSA CHN CHN 40,71 SB
33 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 40,81 SB
34 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 40,82 SB
35 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 40,99 PR SB
36 WANG Jianlu LN4 CHN CHN 41,09 SB
37 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 41,18(1) PR SB
38 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 41,18(9) PR SB
39 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 41,19 SB
40 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 41,30 PR SB
41 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 41,40 SB
42 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 41,47 PR SB
43 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 41,58 SB
44 YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 41,67 SB
45 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 42,03 PR SB
46 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 42,13 PR SB
47 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 42,15 PR SB
48 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 42,35 PR SB
49 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN1 CHN CHN 42,39 PR SB
50 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 42,41 PR SB
51 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 42,44 PR SB
52 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 42,51 PR SB
53 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 42,55 PR SB
54 FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 42,59 PR SB
55 MA Haiqian 马海倩 LB1 CHN CHN 42,60 PR SB
56 YIN Siqi 尹思琪 LA1 CHN CHN 42,73 PR SB
57 SONG Yue (2000) 宋月 LB2 CHN CHN 42,78 PR SB
58 BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 42,85 PR SB
59 WANG Jiaxin LB2 CHN CHN 42,86 SB
60 QI Jinming LA1 CHN CHN 42,94 PR SB
61 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 42,95 PR SB
62 ZHOU Yuting 周宇婷 LB2 CHN CHN 43,00 PR SB
63 GENG Jiayang 耿嘉阳 LC2 CHN CHN 43,14 PR SB
64 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 43,25 PR SB
65 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 43,67 PR SB
66 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 43,68 PR SB
67 LI Yuying LB1 CHN CHN 43,76 PR SB
68 ZHANG Kailun LC2 CHN CHN 43,84 PR SB
69 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 44,00 PR SB
70 CHENG Li 成丽 LB1 CHN CHN 44,03 PR SB
71 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 46,45 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names