2016 Fall Classic

Calgary (CAN) 23 - 25 September 2016 Source: oval.ucalgary.ca

1500m Women 23 September 2016

Rank Name Country Time
1 LI Qishi 李奇时 LN4 CHN CHN 1.57,59 SB
2 HAN Mei 韩梅 LA2 CHN CHN 1.57,68 NRJ PR SB
3 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 1.57,87 SB
4 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 1.58,36 SB
5 Kali CHRIST LSA CAN CAN 1.59,11 SB
6 Josie SPENCE LN4 CAN CAN 1.59,15 SB
7 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.59,55 PR SB
8 LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 2.00,17
9 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 2.00,18 SB
10 KIM Ha-Eun 김하은 LA2 KOR KOR 2.00,65 PR SB
11 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 2.00,81 PR SB
12 XU Moyuan LN4 CHN CHN 2.01,06 PR SB
13 Kaylin IRVINE LSA CAN CAN 2.01,15 SB
14 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 2.01,39 PR SB
15 NAM Jee-Eun 남지은 LN2 KOR KOR 2.01,71 PR SB
16 NOH Seon-Yeong 노선영 LSA KOR KOR 2.02,19 SB
17 PARK Cho-Won 박초원 LN1 KOR KOR 2.02,57 SB
18 PARK Do-Young 박도영 LSA KOR KOR 2.02,75 SB
19 LIM Jung-Soo 임정수 LSA KOR KOR 2.02,92 SB
20 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 2.03,16 PR SB
21 UM Chae-Lin 엄채린 LA1 KOR KOR 2.03,24 SB
22 KIM Yoo-Lim LSA KOR KOR 2.06,23 SB
23 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 2.06,62 PR SB
24 HONG Eun-Gyul 홍은결 LB1 KOR KOR 2.06,67 PR SB
25 Sara SPENCE LN2 CAN CAN 2.06,77 SB
26 Taylor WHITE LN1 CAN CAN 2.08,88 SB
27 HWANG Go-Eun 황고은 LB1 KOR KOR 2.12,84 SB
28 Hee Won SON LB1 CAN CAN 2.14,94 SB
29 Connie KAPAK LA1 CAN CAN 2.16,42 PR SB
30 Jeslyn CHANTLER LA2 CAN CAN 2.17,33 SB
31 Jill YUEN LA2 CAN CAN 2.18,27 SB
32 Jenna MERTH LN1 CAN CAN 2.22,09 SB
33 Samara THEW LN1 CAN CAN 2.26,19 SB
34 Hannah BRUNN LA1 CAN CAN 2.26,49 PR SB
35 JEON Mee-Ryeong 전미령 LB2 KOR KOR 2.31,82 SB
36 Laura HALL LC1 CAN CAN 2.31,91 PR SB
DNS Brianne TUTT LSA CAN CAN DNS
DNS Pauline SUTHERLAND LN1 CAN CAN DNS
DNS PARK Soo-Jin 박수진 LA1 KOR KOR DNS
DNS Anna BOURGEOIS LB2 CAN CAN DNS
DQ Jessica CONRAD LN1 CAN CAN DQ

NRJ - Junior National Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names