China - Allround Championships 2016

Harbin (CHN) 17 - 18 March 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 17 March 2016

Rank Name Country Time
1 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 37,41
2 XU Chenglong 徐承龙 MN1 CHN CHN 37,55
3 WANG Qiang MSA CHN CHN 37,60(3)
4 WEI Ao MN3 CHN CHN 37,60(4) PR SB
5 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 37,67
6 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA1 CHN CHN 37,72
7 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 37,80
8 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA1 CHN CHN 37,87
9 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 37,98
10 GAO Pengfei 高鹏飞 MN2 CHN CHN 38,15 PR SB
11 WANG Shiwei 王世伟 MA2 CHN CHN 38,16(5)
12 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 38,16(7)
13 CUI Wei MN2 CHN CHN 38,17
14 WU Yu 吴宇 MA1 CHN CHN 38,19
15 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 38,24
16 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 38,46(6) SB
17 NING Zhongyan 宁忠岩 MB1 CHN CHN 38,46(7)
18 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 38,47
19 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN2 CHN CHN 38,53
20 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN2 CHN CHN 38,70
21 CUI Zhibo 崔智博 MB2 CHN CHN 38,83 PR SB
22 ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 38,94 SB
23 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 39,02(5) PR SB
24 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 39,02(9) SB
25 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA2 CHN CHN 39,07
26 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 39,26
27 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 39,28 PR SB
28 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 39,34
29 JI Dapeng MN4 CHN CHN 39,36 SB
30 ZHOU Bin 周斌 MA2 CHN CHN 39,42
31 YANG Bozhi 杨博智 MB1 CHN CHN 39,45
32 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 39,46 SB
33 XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 39,47 SB
34 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 39,59
35 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MB2 CHN CHN 40,00 PR SB
36 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.02,67

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names