China - Youth Championships 2016

Harbin (CHN) 26 - 27 February 2016 Source: skating.sport.org.cn

1500m Ladies - Group A 26 February 2016

Rank Name Country Time
1 LIU Mingxu 刘明序 LYA CHN CHN 2.17,03 PR SB
2 YANG Binyu 杨滨瑜 LYA CHN CHN 2.17,72 PR SB
3 LI Shuang (2002) 李爽 LYA CHN CHN 2.19,13 SB
4 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.22,74 PR SB
5 JING Jie 静洁 LYA CHN CHN 2.23,34 SB
6 BAO Sihan 宝斯晗 LC1 CHN CHN 2.23,58 PR SB
7 ZHANG Kailun LC1 CHN CHN 2.25,09 PR SB
8 HE Liuqing 何柳青 LC1 CHN CHN 2.26,03 PR SB
9 LU Chang (2002) 陆畅 LYA CHN CHN 2.26,39 PR SB
10 WANG Zhixian 王智贤 LYA CHN CHN 2.26,91 PR SB
11 JIN Wenjing 金文靓 LYA CHN CHN 2.27,32 SB
12 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC1 CHN CHN 2.27,74 PR SB
13 XING Jiamei 邢佳美 L? CHN CHN 2.28,41 PR SB
14 ZHAO Ying (2) L? CHN CHN 2.28,74 PR SB
15 WANG Xue 王雪 LC1 CHN CHN 2.30,35 PR SB
16 GU Wu 谷午 LYA CHN CHN 2.30,55 PR SB
17 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 2.33,14 PR SB
18 QIN Feifei 秦霏霏 LYA CHN CHN 2.33,60 PR SB
19 LI Haonan 李浩男 LC1 CHN CHN 2.34,17 PR SB
20 WANG Baoyi 王宝怡 LYA CHN CHN 2.35,53 PR SB
21 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 2.35,75 PR SB
22 CUI Xiuxian 崔秀显 LYA CHN CHN 2.37,16 PR SB
23 LIU Kexin (2001) 刘可心 LC1 CHN CHN 2.37,21 PR SB
24 WANG Yingzhuo L? CHN CHN 2.37,71 PR SB
25 WANG Xinyu 王鑫宇 LYA CHN CHN 2.38,49 PR SB
26 LI Siqi 李思琦 LC1 CHN CHN 2.39,40 PR SB
27 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 2.39,63 PR SB
28 LI Jia 李佳 LYA CHN CHN 2.41,34 PR SB
29 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 2.43,99 PR SB
30 LIU Shuo (2002) 刘硕 LC1 CHN CHN 2.44,06 PR SB
31 WANG Linlin 王琳琳 LYA CHN CHN 2.44,61 PR SB
32 CHEN Shuo 陈硕 LYA CHN CHN 2.50,17 PR SB
DQ GUAN Shiqi 关诗琦 LYA CHN CHN DQ
DQ MU Xuehua L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names