13th China Winter Games

Urumqi (CHN) 22 - 25 January 2016 Source: P. W. de Haan / qgssd.ts.cn

1500m Men 23 January 2016

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN2 CHN CHN 1.46,74 TR PR SB
2 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 1.47,19
3 SUN Longjiang 孙龙将 MN4 CHN CHN 1.48,32
4 TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.49,04 SB
5 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 1.49,06 PR SB
6 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 1.49,14 PR SB
7 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN2 CHN CHN 1.49,60 PR SB
8 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN1 CHN CHN 1.49,78 PR SB
9 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 1.50,01 PR SB
10 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.50,31 PR SB
11 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.50,66 PR SB
12 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 1.50,81 PR SB
13 CHENG Yue MSA CHN CHN 1.51,34 SB
14 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.51,64
15 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 1.51,83 PR SB
16 ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 1.51,99 PR SB
17 REN Zhenhua MSA CHN CHN 1.52,08 PR SB
18 GAO Pengfei 高鹏飞 MN2 CHN CHN 1.52,13 PR SB
19 XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 1.53,18 PR SB
20 SUN Kai (1) M? CHN CHN 1.53,56 PR SB
21 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 1.53,97
22 ZHAO Sibo MSA CHN CHN 1.54,00
23 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.55,40

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names