13th China Winter Games

Urumqi (CHN) 22 - 25 January 2016 Source: P. W. de Haan / qgssd.ts.cn

5000m Men 22 January 2016

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN2 CHN CHN 6.33,75 TR SB
2 SUN Longjiang 孙龙将 MN4 CHN CHN 6.38,23
3 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 6.40,87
4 ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 6.40,95 PR SB
5 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.42,86 PR SB
6 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 6.43,35
7 XU Chenglong 徐承龙 MN1 CHN CHN 6.44,67 PR SB
8 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 6.44,91 PR SB
9 XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 6.45,52
10 WANG Qiang MSA CHN CHN 6.47,84
11 REN Zhenhua MSA CHN CHN 6.50,61 PR SB
12 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN2 CHN CHN 6.51,01 SB
13 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN2 CHN CHN 6.51,14
14 WEI Ao MN3 CHN CHN 6.53,82
15 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN1 CHN CHN 6.54,23 PR SB
16 JI Dapeng MN4 CHN CHN 6.57,40 PR SB
17 SUN Kai (1) M? CHN CHN 7.01,61 PR SB
18 GAO Pengfei 高鹏飞 MN2 CHN CHN 7.07,91
19 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 7.07,95
20 NING Zhongyan 宁忠岩 MB1 CHN CHN 7.10,75
21 ZHANG Wenming MN4 CHN CHN 7.16,19
22 QIU Feng 邱峰 MC2 CHN CHN 7.36,92

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names