13th China Winter Games

Urumqi (CHN) 22 - 25 January 2016 Source: P. W. de Haan / qgssd.ts.cn

1500m Men - Junior 23 January 2016

Rank Name Country Time
1 WU Yu 吴宇 MA1 CHN CHN 1.47,93 TR PR SB
2 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 1.48,17
3 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 1.49,60 PR SB
4 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 1.50,14 PR SB
5 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 1.51,09 PR SB
6 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA1 CHN CHN 1.51,23
7 WANG Shiwei 王世伟 MA2 CHN CHN 1.51,81 PR SB
8 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA1 CHN CHN 1.51,82 PR SB
9 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 1.52,18 PR SB
10 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.52,43 PR SB
11 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 1.52,92
12 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 1.53,37
13 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 1.53,66 PR SB
14 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 1.53,90 PR SB
15 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 1.54,15
16 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 1.54,71
17 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA2 CHN CHN 1.55,65
18 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 1.55,86 PR SB
19 CUI Zhibo 崔智博 MB2 CHN CHN 1.55,92
20 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.56,47 PR SB
21 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.58,66 PR SB
22 REN Jiahui 任佳辉 MB2 CHN CHN 1.58,73
23 LIN Yiming M? CHN CHN 2.28,62

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names