13th China Winter Games

Urumqi (CHN) 22 - 25 January 2016 Source: P. W. de Haan / qgssd.ts.cn

500m Women 24 January 2016

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 37,53 TR
2 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 37,79
3 LI Qishi 李奇时 LN3 CHN CHN 38,62
4 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 39,20 SB
5 LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 39,32
6 SHA Yuning 沙宇宁 LN2 CHN CHN 39,33 PR SB
7 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 39,43
8 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,64
9 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 39,82
10 QU Yi 曲艺 LN3 CHN CHN 39,86
11 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 40,20 PR SB
12 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 40,58
13 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 40,63
14 GUAN Hanyue 关涵月 LN1 CHN CHN 40,70 PR SB
15 WANG Kaiying 王锴莹 LN2 CHN CHN 40,76
16 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 40,80 PR SB
17 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 40,93
18 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 40,99
19 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LC2 CHN CHN 41,19
20 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 41,33 PR SB
21 LIU Ying 刘莹 LN4 CHN CHN 42,98
22 YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 1.05,27

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names