13th China Winter Games

Urumqi (CHN) 22 - 25 January 2016 Source: P. W. de Haan / qgssd.ts.cn

10000m Men 25 January 2016

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN2 CHN CHN 13.35,84 NR TR PR SB
2 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 13.50,51 PR SB
3 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 13.51,22 PR SB
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 13.57,03 PR SB
5 SUN Longjiang 孙龙将 MN4 CHN CHN 13.57,52
6 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 13.58,09 PR SB
7 ZHANG Haiming MN4 CHN CHN 14.01,16 PR SB
8 XUAN Bowen 宣博文 MN2 CHN CHN 14.07,11 PR SB
9 REN Zhenhua MSA CHN CHN 14.08,22 PR SB
10 XU Chenglong 徐承龙 MN1 CHN CHN 14.17,01 PR SB
11 WANG Qiang MSA CHN CHN 14.26,34 PR SB
12 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN2 CHN CHN 14.38,93 PR SB

NR - National Record, TR - Track Record
PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names