China - Junior Single Distances Championships 2016

Shenyang (CHN) 25 - 26 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

1000m Women 26 December 2015

Rank Name Country Time
1 MA Xu LA2 CHN CHN 1.22,70
2 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 1.23,25
3 LI Sishan 李思杉 LA2 CHN CHN 1.25,13
4 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 1.25,17
5 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 1.25,28
6 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 1.25,73
7 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 1.25,95
8 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 1.25,98
9 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 1.26,40
10 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 1.26,55
11 HAI Tiange 海天鸽 LC2 CHN CHN 1.26,58
12 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 1.26,89
13 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 1.26,98
14 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 1.27,34
15 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 1.28,19
16 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 1.28,44
17 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 1.28,62
18 WU Yueting 武越婷 LB1 CHN CHN 1.28,74
19 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.28,91
20 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 1.29,21
21 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 1.29,33
22 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 1.29,47
23 LIU Jingwen 刘静文 LA1 CHN CHN 1.29,59
24 YIN Siqi 尹思琪 LB2 CHN CHN 1.29,87
25 DING Ke 丁可 LA1 CHN CHN 1.30,22
26 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 1.30,27
27 ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 1.30,28
28 LI Hongyu (1999) LB2 CHN CHN 1.30,35
29 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 1.30,71
30 YANG Yanhui 杨艳慧 LC2 CHN CHN 1.31,33
31 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA2 CHN CHN 1.31,73
32 QI Jinming LB2 CHN CHN 1.31,80
33 QIAN Bing L? CHN CHN 1.31,93
34 WANG Yan (2000) 王炎 LB1 CHN CHN 1.32,34
35 LI Ying (2000) 李滢 LC2 CHN CHN 1.32,36
36 ZHANG Yufei LC2 CHN CHN 1.32,43
37 WANG Guanyue 王冠玥 LB1 CHN CHN 1.32,83
38 FANG Yue 房悦 LC2 CHN CHN 1.32,97
39 BAI Ge 白歌 L? CHN CHN 1.33,29
40 LI Meiqi 李美其 LB1 CHN CHN 1.33,83
41 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LC2 CHN CHN 1.34,33
42 WANG Leyao 王乐遥 LB2 CHN CHN 1.35,17 PR SB
43 MA Mingwei L? CHN CHN 1.35,28 PR SB
44 HE Hongmei L? CHN CHN 1.37,12
45 WEI Yurong LA1 CHN CHN 1.37,93 PR SB
46 LI Yuying LC2 CHN CHN 1.37,99
47 ZHENG Jianing L? CHN CHN 1.39,42 PR SB
48 LU Chang (2000) 鲁畅 LC2 CHN CHN 1.40,40
DQ TIAN Yu LA2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names