China - Junior Single Distances Championships 2016

Shenyang (CHN) 25 - 26 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m (2) Men 25 December 2015

Rank Name Country Time
1 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 36,22
2 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 36,41
3 LIU Jinhui MB2 CHN CHN 37,00
4 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 37,13
5 HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN 37,16
6 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 37,33
7 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 37,38
8 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 37,53
9 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 37,56
10 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 37,59
11 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 37,71
12 SUN Guilong M? CHN CHN 37,72
13 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 37,76
14 BAI Tiandi 白天迪 MB2 CHN CHN 37,95 PR SB
15 LIU Xueren MB1 CHN CHN 38,34
16 ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 38,36 PR SB
17 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 38,45
18 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,46
19 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 38,52(2)
20 DU Chenxu 杜晨旭 MB1 CHN CHN 38,52(5)
21 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 38,69
22 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 38,86
23 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB1 CHN CHN 38,91
24 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 39,10 PR SB
25 CHEN Zhiguan MC2 CHN CHN 39,12
26 MA Liang MB2 CHN CHN 39,35
27 YANG Bozhi 杨博智 MB1 CHN CHN 39,36
28 ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 40,09
29 GAO Shengzhi 高圣智 MA1 CHN CHN 40,38 PR SB
30 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 40,71
31 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 40,79 PR SB
32 ZHANG Litian M? CHN CHN 40,91(1)
33 HU Zongtao M? CHN CHN 40,91(3)
34 ZHANG Kezhen MA1 CHN CHN 41,03
35 LIU Yuchi 刘禹池 MB1 CHN CHN 41,22
36 XU Guangyuan MB1 CHN CHN 41,28
37 DIAO Yihan 刁驿涵 MC2 CHN CHN 41,75 PR SB
38 LI Chenglong 李成龙 MB2 CHN CHN 41,89
39 WANG Chao 王超 MB2 CHN CHN 41,99 PR SB
40 BI Cheng M? CHN CHN 42,47
41 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 43,08
42 LIANG Zhihao 梁芷豪 MC2 CHN CHN 43,85
WDR HUANG Yuchun 黄玉春 MC2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names