China - Junior Single Distances Championships 2016

Shenyang (CHN) 25 - 26 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m (2) Women 25 December 2015

Rank Name Country Time
1 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 41,31
2 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 41,45
3 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 41,53
4 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 41,65
5 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 41,87
6 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 41,94
7 HAI Tiange 海天鸽 LC2 CHN CHN 42,10
8 LI Sishan 李思杉 LA2 CHN CHN 42,59
9 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 42,60
10 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 42,67
11 WANG Biying 王碧莹 LB1 CHN CHN 42,72
12 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 42,93(1)
13 YANG Jia 杨佳 LB2 CHN CHN 42,93(6)
14 WANG Guanyue 王冠玥 LB1 CHN CHN 42,97
15 QIAN Bing L? CHN CHN 43,08
16 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB1 CHN CHN 43,71 PR SB
17 LIU Jingwen 刘静文 LA1 CHN CHN 44,00 PR SB
18 QI Jinming LB2 CHN CHN 44,01 PR SB
19 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA2 CHN CHN 44,04
20 TIAN Yu LA2 CHN CHN 44,07
21 BAI Jincang 白金仓 LC2 CHN CHN 44,08 PR SB
22 LI Hongyu (1999) LB2 CHN CHN 44,15 PR SB
23 BAI Ge 白歌 L? CHN CHN 44,75
24 ZHENG Jianing L? CHN CHN 44,93 PR SB
25 LI Meiqi 李美其 LB1 CHN CHN 45,20
26 ZHANG Yufei LC2 CHN CHN 45,33
27 WANG Leyao 王乐遥 LB2 CHN CHN 45,76
28 WEI Yurong LA1 CHN CHN 45,87 PR SB
29 MA Mingwei L? CHN CHN 46,17 PR SB
30 LIU Xueyuan LC2 CHN CHN 46,39
31 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LC2 CHN CHN 46,43 SB
32 LU Chang (2000) 鲁畅 LC2 CHN CHN 46,97
33 LI Yuying LC2 CHN CHN 47,77
34 HE Hongmei L? CHN CHN 47,81
35 LYU Rui 吕瑞 LC2 CHN CHN 48,23 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names