China - Junior Single Distances Championships 2016

Shenyang (CHN) 25 - 26 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

5000m Men 26 December 2015

Rank Name Country Time
1 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 7.00,74
2 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 7.13,75
3 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 7.14,91
4 NING Zhongyan 宁忠岩 MB1 CHN CHN 7.17,88
5 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 7.20,78
6 LU Zhenquan 路振权 MB1 CHN CHN 7.26,55
7 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 7.27,90
8 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 7.31,72
9 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MB2 CHN CHN 7.32,40
10 SUI Tianyi 隋天衣 MB2 CHN CHN 7.35,85
11 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 7.36,07
12 CHENG Peng 程鹏 MC2 CHN CHN 7.38,11 PR SB
13 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA2 CHN CHN 7.38,33
14 LIU Xueren MB1 CHN CHN 7.40,00
15 WANG Zhentian 王震天 MA2 CHN CHN 7.41,78
16 WANG Senze 王森泽 MA1 CHN CHN 7.44,81
17 LIU Shaoying 刘少英 MA1 CHN CHN 7.45,04
18 LIU Qianhui 刘乾晖 MB1 CHN CHN 7.45,62
19 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 7.46,96
20 YAO Yong 姚勇 MC2 CHN CHN 7.47,32
21 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 7.47,71
22 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MA1 CHN CHN 7.48,04
23 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 7.49,26
24 HONG Quanhao M? CHN CHN 7.50,06
25 HAN Xihao 韩锡昊 MB1 CHN CHN 7.51,14
26 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 7.52,51
27 GAO Hongliang 高洪亮 MB2 CHN CHN 7.54,29
28 ZHAO Hongnan 赵宏南 MB1 CHN CHN 7.59,13
29 ZHAO Yongzhen 赵永振 MC2 CHN CHN 8.00,69
30 ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 8.00,77
31 XU Guangyuan MB1 CHN CHN 8.01,75
32 YAO Peng 姚鹏 MB2 CHN CHN 8.07,82
33 GAO Shengzhi 高圣智 MA1 CHN CHN 8.13,61
34 XU Yuehang MB2 CHN CHN 8.34,84
35 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 8.40,54

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names