China Cup 4

Urumqi (CHN) 18 - 20 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 18 December 2015

Rank Name Country Time
1 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 1.09,55 TR
2 LIU An (1996) 刘安 MA2 CHN CHN 1.10,33 PR SB
3 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 1.10,56 PR SB
4 TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.10,80
5 LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 1.11,01
6 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.11,05(3) PR SB
7 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 1.11,05(7) PR SB
8 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 1.11,16 PR SB
9 ZHAO Zhenbao MN4 CHN CHN 1.11,88 PR SB
10 HU Zhiqiang (1992) MN4 CHN CHN 1.11,95 PR SB
11 WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 1.11,97(4)
12 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.11,97(9) PR SB
13 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.12,23 PR SB
14 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 1.12,56 PR SB
15 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 1.12,60 PR SB
16 FENG Jianlong MN3 CHN CHN 1.12,86(5) PR SB
17 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 1.12,86(7) PR SB
18 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 1.13,14 PR SB
19 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 1.13,18 PR SB
20 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 1.13,74 PR SB
21 YANG Zhendong 杨振东 MN1 CHN CHN 1.13,76 PR SB
22 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 1.13,79 PR SB
23 WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 1.13,85(0) PR SB
24 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 1.13,85(5) PR SB
25 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 1.13,86 PR SB
26 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.13,97 PR SB
27 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA2 CHN CHN 1.14,12 PR SB
28 LIU Xueren MB1 CHN CHN 1.14,16 PR SB
29 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 1.14,31 PR SB
30 YAN Naihan 闫乃晗 MB2 CHN CHN 1.14,55 PR SB
31 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 1.14,67 PR SB
32 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.15,00 PR SB
33 SUN Guilong M? CHN CHN 1.15,24(0) PR SB
34 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 1.15,24(1)
35 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.15,40 PR SB
36 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 1.15,48 PR SB
37 DONG Hao (1996) 董浩 MA2 CHN CHN 1.15,50
38 PAN Hongshui 潘洪水 MB2 CHN CHN 1.15,52 PR SB
39 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 1.15,69 PR SB
40 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 1.15,91 PR SB
41 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.16,49 PR SB
42 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 1.16,92 PR SB
43 QIU Feng 邱峰 MC2 CHN CHN 1.17,09 PR SB
44 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB1 CHN CHN 1.17,27 PR SB
45 WANG Xiang 王项 MA1 CHN CHN 1.17,68 PR SB
46 CONG Bochen 丛搏辰 MN4 CHN CHN 1.17,81 SB
47 LIU Kaitu MC2 CHN CHN 1.18,62 PR SB
48 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 1.21,77
DQ WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names